Kopiera skiftschema

You are here:
< Tillbaka

Kopiera skiftschema

Gå till Planering -> Skiftschema

Markera det schema som ska kopieras

Klicka på knappen Kopiera i knappraden

Ange i formuläret du får upp Schema (dess namn), antal Rader, om det är Rullande, eventuell kommentar, organisationsenhet, startdatum, eventuellt slutdatum, antal medarbetare (1 som standard). Ange om det är 2-skift, heltidsanställning (antal timmar) och om det är ett Nattschema

Uppgifter i fetstil ovan är obligatoriska.

Om du bara vill kopiera schemat så kan du nu välja att klicka på Spara.

Kopiera ordrar från det gamla till det nya schemat

OBS! Det kan vara bra att öva på a5stage-servern först så att inga misstag görs. Kontakta Avistas support om ni undrar över något.

Det som är viktigt är att alla scheman har samma periodicitet ( t.ex 4 veckor) och att perioden startar samtidigt, annars är det krångligt med schemaläggningen i förhållande till arbetstidslagens möjligheter.

Markera att det är ett leveransschema vars ordrar ska flyttas från det gamla till det nya schemat.

Det nya schemat kan ha fler eller färre rader än det gamla.

Ange från vilken rad i det gamla schemat och till vilken rad i det nya schemat som ordrar ska kopieras. Upprepa till dess att alla rader i det gamla schemat kopplats till rader i det nya schemat.

(Det gamla schemat och ordrarna på det schemat kommer att inaktiveras när det nya schemat och dess ordrar börjar på att gälla)

Bemanningen kommer inte att kopieras, utan behöver göras om.

Klicka på Spara för att genomföra kopiering av schema och ordrar.