Kopiera order

You are here:
< Tillbaka

Kopiera order

Gå till Kunder -> Alla kunder- Klicka på knappen Orderlista.

Markera en order i orderlistan och klicka på knappen Kopiera i knappraden.

Du får då upp följande fönster. Fyll i uppgifterna och klicka på Utför.

En kopia av ordern finns nu, med det nya namnet och giltighetstiden.