Importera och exportera användare

Senast uppdaterad juli 18, 2019
You are here:
< Tillbaka

Importera användare

Gå till Användare -> Alla Användare

Denna avancerade funktion har i de flesta fall endast administratörer tillgång till.

Förberedelser

Importen behöver ske via en fil i Excel-format. Den kan ha följande kolumner med data:

Första raden innehåller rubriker för kolumnerna. De behöver inte vara i samma ordning eller ha samma namn som i exemplet ovan, då du vid importen kan koppla dem mot motsvarande data i systemet.

Organisationsenhet och roll måste finnas upplagda sedan tidigare. Importen stödjer flera kombinationer av organisation och roll, genom att en och samma användare läggs upp på flera rader med i övrigt identiska obligatoriska uppgifter. Användarnamn och lösenord får bara förekomma på en rad per användare.

Kontroll sker av om obligatoriska data fattas.

Ingen formatkontroll sker av personnummer.

Välj importfil

Klicka på knappen Importera användare.

Välj den förberedda filen och klicka på Importera.

Koppla importfilens kolumner mot systemet

Dra och släpp rubriknamn i filen från höger till kolumnen i mitten på den rad som till vänster

motsvarar systemets data. Se nedanstående exempel:

Endast de data markerade med asterisk är obligatoriska.

Vad som kan importeras:

 • Förnamn*
 • Efternamn
 • Personnr
 • Användar-ID
 • Organisation*
 • Roll*
 • Från och med
 • Till och med
 • Login
 • Lösenord
 • Sensorteknik
 • Sensor-ID

Från version 1.18 kommer även dessa kontaktuppgifter att kunna importeras:

 • Position
 • Adress
 • Adress 2
 • Adresstyp
 • Postnr
 • Postort
 • Land
 • Epost
 • Eposttyp
 • Portkod
 • Telefon
 • Telefontyp

Importera

Klicka på Nästa för att göra den faktiska importen. Eller klicka på Avbryt för att avbryta.

Felmeddelanden ges om obligatoriska data saknas eller om rollnamn eller organisationsnamn

inte stämmer överrens med de som finns i systemet.

Ingen kontroll görs för närvarande av formatet för personnummer.

Du får en bekräftelse på om importen lyckades.

Exportera användare

Gå till Användare -> Alla Användare

Klicka på Exportera i knappraden

Vid detta val exporteras listan med användare till en fil i Excel-format som du kan lagra på din dator.