Importera kundkontakter

Senast uppdaterad juli 18, 2019
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Kunder -> Alla kunder

Klicka på knappen Importera kontakter

Knappen är tillgänglig utan att välja kund eftersom importfilen anger till vilken kund som respektive kontakt hör.

Välj fil

Välj fil att importera

Klicka på knappen Importera

Matcha fälten för import med de kolumner som finns i importfilen. Dra och släpp kolumnnamnen i filen i den del av formuläret för Koppling på motsvarande rader för objekten i systemet.

OBS! Kolumnerna kan ha en annan ordning och namn i importfilen än i nedanstående exempel.

  • Förnamn (Kundens förnamn)
  • Efternamn (Kundens efternamn)
  • Kontaktnamn
  • Epost
  • Telefon

Asterisker (*) markerar de obligatoriska fälten.

Klicka på Nästa

Du får då upp en lista med information om kontakterna före slutlig import

Status före import

Flera fel kan uppstå.

  • Kunden finns inte
  • Tillräckliga uppgifter om kontakt saknas
  • Om inget fel finns för kontakten så anges OK som status

Klicka på Importera, eller rätta fel och gör om importen.

Resultat

OBS! Importerade kontaktkopplingar ersätter de som redan finns för respektive kund.

Finns kontakten redan så kopplas den till kunden, finns den inte så skapas den.

Kontakterna registreras som både Huvudkontakt och Aviseringsmottagare