Importera kundkontakter

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Kunder -> Alla kunder

Klicka på knappen Importera kontakter

Knappen är tillgänglig utan att välja kund eftersom importfilen anger till vilken kund som respektive kontakt hör.

Välj fil

Välj fil att importera

Klicka på knappen Importera

Matcha fälten för import med de kolumner som finns i importfilen. Dra och släpp kolumnnamnen i filen i den del av formuläret för Koppling på motsvarande rader för objekten i systemet.

OBS! Kolumnerna kan ha en annan ordning och namn i importfilen än i nedanstående exempel.

  • Förnamn (Kundens förnamn)
  • Efternamn (Kundens efternamn)
  • Kontaktnamn
  • Epost
  • Telefon

Asterisker (*) markerar de obligatoriska fälten.

Dra kolumnnamn från höger till mitten för att koppla med motsvarande affärsobjekt.

Klicka på Nästa

Du får då upp en lista med information om kontakterna före slutlig import

Status före import

Status visas i första kolumnen för varje importrad. Om inget fel finns för så anges OK som status

Fel som kan uppstå:

  • Kunden finns inte. Rätta om möjligt så att status blir ok.
  • Om både uppgifter om epost och telefon för kontakt saknas så skippas den.  Komplettera om möjligt med epost eller telefon.

Du kan i fältet med felaktigt data direkt skriva in en rättelse, utan att behöva ändra i original-dokumentet.

Klicka på Importera,

OBS! Importerade kontaktkopplingar ersätter de som redan finns för respektive kund.

Finns kontakten redan så kopplas den till kunden, finns den inte så skapas den.

Kontakterna registreras som både Huvudkontakt och Aviseringsmottagare