Helgdagar

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Du kan lägga till eller ta bort (tidigare tillagda) helgdagar. Dessa helgdagar gäller endast inom ditt företags verksamhet.

Välj Inställningar -> Helgdagar i menyn.

Se redan inlagda helgdagar

Som standard ser du vid start av funktionen inlagda helgdagar under innevarande år.

Du kan välja en annan tidsperiod. Använd rullgardinsmenyn till vänster för att välja någon av de föreslagna perioderna, eller gör en Anpassad period för valfria datum.

Lägg till helgdag/ar

Välj knappen Ny helgdag i den nedre menyn.

Lägg in datum för när helgen startar och slutar.

Ange regel 1 eller 2

Regel 1 (kort helgdag på 1 dag) eller Regel 2 (Lång helg med 2 eller fler dagar)

Se i kommande avsnitt Exempel på långa helger och Exempel på korta helger hur datum och tid beräknas. Du kan också se en lista på Helgdagar under 2019 sist i guiden.

Ge en Beskrivning såsom helgdagens namn.

Klicka på Spara.

Beroende på fackliga avtal kan olika ersättningsnivåer finnas för arbete under kort helg eller lång helg.

Så regel 1 och regel 2 är ett sätt att hjälpa företag att hålla reda på löneersättningar om de är olika för dessa helgdagar. –

Ta bort helgdag

Markera en eller flera helgdagar du vill ta bort, klicka sedan på knappen Ta bort hegldag.

Du får då en fråga om du är säker på att du vill ta bort.

Svara Ja eller Nej.

Exempel på helger

Exempel är enligt Kommunals avtal. Kontrollera vad som gäller för det avtal ditt företag har eller följer.

Långa helger

Påsk

Regel: Tid från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk.

Pingst

Regel: Tid från kl.18.00 på dag före pingstafton till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

Midsommar

Regel: Tid från kl.18.00 på dag före midsommarafton till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

Jul

Regel: Tid från kl. 18.00 på dag före julafton till kl. 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.

Nyår/Årsskiftet

Regel: Tid från kl. 18.00 på dag före nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.

Korta helger

Exempel är enligt Kommunals avtal. Kontrollera vad som gäller för det avtal ditt företag har.

Första maj

Från kl 16:00 dagen före helgdagen och till kl 07:00 dagen efter helgdagen

Kristi Himmelsfärd

Från kl 16:00 dagen före helgdagen och till kl 07:00 dagen efter helgdagen

Nationaldagen

Från kl 16:00 dagen före helgdagen och till kl 07:00 dagen efter helgdagen

Helgdagar under 2019

Trettondagen är en helg enligt lagen men inte trettondagsafton, dock är det många kalendrar som även markerar Trettondagsafton som röd. Fackavtal eller arbetsgivarens policy avgör i praktiken om Trettondagsafton ska räknas som helgdag..

Lagstiftning

Vilka dagar som i Sverige är allmänna helgdagar (röda dagar i almanackan) regleras i Lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Förutom alla söndagar är det:

påskdagen och pingstdagen, nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, /../ långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag

Fackliga avtal och policy på företag kan variera från detta.