Grundorderplanering

You are here:
< Tillbaka

Inlednintg

I Daglig planering görs tillfälliga ändringar av orderuppdrag. I Grundorderplaneringen däremot så görs förändringar som slår igenom även för framtida leveranser.

Inställningar i vyn

Inställningar upptill:

Du kan välja mellan Datum och Veckodag. Du kan också välja mellan att visa Restid/Ordernamn/Kund/Uppdragsadress eller Allt som information om respektive leverans.

Inställningar nedtill:

Vyn visar en schemarads uppdrag under ett antal dagar.

Vyn kan se ut så här:

Genom att föra muspekaren över en leverans så får du upp en mer detaljerad beskrivning av leveransen.

Flytta eller ändra order

Leveranser kan flyttas genom att dras och släppas med hjälp av musen. Flyttade leveranser blir färgade i blått, till dess att ändringarna har sparats med knappen Spara.

Du kan klicka på en leverans, ändra dess inställningar och Spara.

Historiska data

För att kunna optimera förändringar finns det möjlighet att se hur planerad respektive utförd tid skiljer sig historiskt.

Karta

Det går att filtrera visad information efter schemarad och datum i nedre vänstra hörnet av vyn.

Färdvägen är uppritad mellan de olika leveransadresserna. Det går att zooma in och ut. Linjerna mellan har olika färger beroende på hur planerad och beräknad tid på kartan förhåller sig till varandra.

Genom att hålla muspekaren över en adress så får du ytterligare information:

Genom att hålla muspekaren över en linje mellan adresser så får du veta mer om resvägen:

Restidernas färgkoder

Blå färg betyder att resvägen inte kunde beräknas. Koordinater för en eller flera adresser saknas.

Grön färg betyder att beräknad tid är kortare än den planerade tiden.

Röd färg betyder att beräknad tid är längre än den planerade tiden.

Klicka på knappen Tillbaka till Grundorderplan när du är klar med kartan.

Uppdatera vy

Genom att klicka på Uppdatera får du en uppdaterad vy, som inkluderar tillägg, borttag och andra förändringar gjorda av andra på samma schemarader.