Grundläggande administration

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Denna guide ger på ett översiktligt sätt information om vilka delar av systemet som en administratör i första hand behöver sätta sig in i och använda. Hänvisningar ges till andra artiklar som har mer detaljerad information om de olika delarna av systemet.

Organisation

En av de grundläggande uppgifterna för en administratör är att lägga upp en organisationsstruktur i systemet som passar för verksamheten.

Till organisationens olika delar knyter man kontaktpersoner, användare, scheman och kunder.

Det finns även parametrar för arbetstidsregistrering, DP i mobilen, visninbg av platsstruktur i mobilen mm som gäller för de medarbetare som är kopplade till olika organisationsenheter.

Se guiden Organisation för mer utförlig information.

Roller

Roller avgör vilka behörigheter användaren har i systemet. Det är endast administratörens och Avista Supports roller som finns från början. De har tillgång till alla funktioner inom kontot.

Administratören kan lägga till nya roller. Administratören skapar de roller som olika medarbetare behöver genom att tilldela dem olika tjänster.

Rollerna avgör vad t ex Arbetsledare, Planerare och Serviceutförare kan göra i systemet. Det kan exempelvis vara att se och ändra i en meny, lägga upp användare, se den dagliga planeringen, utföra leveranser med hjälp av den mobila appen med mera.

Se guiden om Roller för mer utförlig information.

Användare

Användare är abonnentens medarbetare. Administratören lägger upp nya användare i systemet, avaktiverar de som inte längre ska använda systemet och ändrar behörigheter för användare vid förändrade arbetsuppgifter.

En användare kan ha en eller flera roller och tillhöra en eller flera organisationsenheter. Det avgör vilka funktioner som denne har tillgång till och vilka andra användare, kunder som denne ser och kan interagera med.

Om användaren även ska vara mottagare av aviseringar läggs kontaktinformation upp för det.

Se guiden Användare för mer utförlig information.

Kunder

Kunden kopplas till en eller flera organisationsenheter, vilket avgör vilka användare som kan arbeta med kunden i systemet.

Till kunder knyter man kontaktpersoner, kontrakt, Avistaplatser och order.

Kontrakten kan exempelvis gälla för en kund på vissa adresser (lokalregister) och definiera med vilka metoder som kvalitetskontroller ska göras.

De order som läggs upp för en kund kan avse enstaka leveranser eller en serie av upprepade leveranser.

Se artiklarna Kunder, Kontrakt och Order

Avistaplatserna kan vara enskilda adresser till kunderna eller lokaler i lokalregister.

Ska ni använda lokalregister så är guiderna Importera lokalregister och Hantera lokalregister nödvändiga för mer information.

Aviseringar

Aviseringar används för att skicka meddelanden när något händer, som påminnelse inför kommande arbete eller när något som skulle ha hänt inte hände.

Administratören behöver lägga upp lämpliga standardmeddelanden som sedan knyts till de olika händelserna. Aviseringar kan skickas för olika former av aktiviteter, uppdrag eller gälla användares schemalagda arbetstider.

Se guider för de olika typerna av Aviseringar för mer utförlig information.