Frånvaroorsak

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Välj Inställningar → Frånvaroorsaker i menyn.

De frånvaroorsaker som finns från början är de som Avista Time har lagt upp. Typen av frånvaro avgör om slutdatum måste anges.

Aktiva frånvaroorsaker

Markera de som du vill använda i din verksamhet.

Ändra benämningar

Det finns möjlighet att ändra benämning frånvaroorsaker. Klicka på det fält som du vill redigera och skriv in den nya benämningen.

Mobil

Avgör om frånvaron kan rapporteras via mobil, i en kommande version.

Exportkoder

Ange exportkoder som används för valt lönesystem