Frånvaroorsak

Senast uppdaterad augusti 07, 2018
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Välj Inställningar → Frånvaroorsaker i menyn.

De frånvaroorsaker som finns från början är de som Avista Tiem har lagt upp.

Ändra Frånvaroorsak

Det finns möjlighet att ändra benämning frånvaroorsaker. Klicka på det fält som du vill redigera och skriv in den nya benämningen.

I en kommande version av den mobila appen kommer mobilanvändaren att kunna rapportera frånvaro från mobilen för vissa frånvaroorsaker. Markera dem som ska vara tillåtna att välja från den mobila appen med ett Ja i kolumnen Mobil.

Du kan också ange om frånvaroorsaken måste anges med slutdatum eller ej i kolumnen Obligatoriskt slutdatum.

Lägg till frånvaroorsak

Klicka på knappen Lägg till frånvaroorsak

Skriv in Frånvaroorsak. ange om den ska Aktivt vald eller ej, och om det när den används ska vara obligatoriskt att ange slutdatum.

Klicka på Spara.