Frånvarohantering

You are here:
< Tillbaka

Skollov i planeringen (Pausade order)

Lägg till ett nytt uppehåll för en kund

Gå till Kunder -> Alla kunder

Du kan pausa en order och dess leveranser genom att i kundvyn klicka på orderlista, markera order och klicka på Pausa i menyn.

Du får då upp en dialogruta

Ange meddelandetidpunkt till kund, ange orsak och varaktighet för uppehållet.

Ändra eller avsluta befintliga uppehåll

Gå till Kunder -> Pausade order

Du får då upp en dialogruta där du kan ändra eller avsluta pågående uppehåll.

Personalens Korttidsfrånvaro del av dag eller heldag

Personalens planerad långtidsfrånvaro t.ex semester och hur man planerar om denna

Välj Användare -> Alla användare i menyn

 • Markera användare och klicka på knappen Frånvaro
 • Ange Frånvaroorsak
 • Ange Startdatum och Slutdatum för frånvaron. Klockslag kan anges om frånvaron inte är under hela dagar.
 • Lämna en kommentar och klicka på Spara

Lägg in sjukfrånvaro där en avbruten semester redan finns för en del av perioden

 • Markera semestern
 • Ändra start- och slutdatum på semestern till sjukfrånvarons datum
 • Ändra skäl till frånvaro från Semester till Sjukdom
 • Återaktivera frånvaron

Hur man tar ut olika rapporter

Arbetspassuppföjning

Välj Användare-> Arbetspassuppföljning

 • Välj tidsperiod såsom idag, igår, denna vecka, föregående vecka etc. Med alternativet Anpassat kan du välja period mellan specifika datum.
 • Välj organisationsenhet om det är en stor organisation, eller låt det vara alla om organisationen är mindre. Valda organisationer är markerad med orange färg.
 • Välj medarbetare om du vill se data för en viss medarbetare, annars blir alla valda.
 • Klicka på nedladdningsknappen, knappen har ett moln med nedåtpil som symbol.
 • En lista med Avslutade, Pågående och Planerade arbetsskift visas.
Bekräfta arbetspass

Markera en rad med Avslutat arbetspass och klicka på Bekräfta för att attestera arbetspasset.

I den ruta som kommer upp kan du se den planerade tiden, den faktiska starttiden, den faktiska sluttiden och den förflutna tiden. Du kan se personalen start- och sluttid. Här kan du justera tiderna om de inte stämmer. Du kan här välja att godkänna passet direkt.

Ändra arbetspass

Markera en rad med Pågående eller Avslutat arbetspass och klicka på Ändrat utfört pass för att lägga till eller ändra tider i arbetspasset.

Nytt arbetspass

Markera en rad med Planerat arbetspass och klicka på Nytt arbetspass för att bekräfta den planerade tiden som då blir utfört pass med status Avslutat.

Export

Du kan spara din framsökta data som en Excel-fil lokalt på din dator.

Klicka på knappen Exportera i menyn.

Välj sedan namn på filen och var den ska sparas.

Spara som genväg

De filter som har använts för att söka fram data kan sparas som en genväg på Min sida.

Det gör det möjligt att spara en genväg för att t.ex. söka ut arbetstider för en specifik enhet för föregående månad. Det blir då en genväg som kan nås via Min sida och som alltid gäller den föregående månaden, vilken den aktuella månaden än är.

Klicka på Spara rapport ner till vänster i fönstret.Välj ett namn för genvägen och om den ska vara Privat eller Delad. Privata genvägar kan bara nås av dig, medan delade genvägar kan nås av andra i samma eller överordnad organisationsenhet.

Genvägen nås sedan från Min sida i huvudmenyn.