Individuell frånvaro

Senast uppdaterad August 07, 2018
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Välj Användare → Alla användare i menyn för att se listan med användare/medarbetare.

Markera användare och klicka på knappen Frånvaro i knappraden.

Lägg till frånvaro

Ange mellan vilka dagar frånvaron ska gälla.

Använd kalenderfunktionen för att ange startdatum och slutdatum.

Det går inte att lägga flera frånvaroperioder som överlappar varandra. Det får nte ens överlappa avbrutna frånvaropåerioder.Avbrutna frånvaroperioder kan behöva flyttas till en period som inte kommer i komnflikt med den nya man vill lägga till.

För att se vilken frånvaro som pågår kan det vara bra att förlänga den visade tidsperioden bakåt i tiden.

Ange starttid och sluttid om frånvaron inte gäller hela dagar. Ange gärna också en kommentar.

Välj Spara.

Frånvaroperioden jämförs med planerade arbetsdagar, så att rätt antal dagar anges som frånvaro. Frånvaron anges både för aktuell period och som ackumulerad frånvaro under året.

Stäng när du är klar.

Visa frånvaro

Du kan välja att visa all registrerad frånvaro eller för en specifik tidsperiod.

Välj tidsperiod om standardperioden Aktuellt år inte är en lämplig period

Med pilarna kan du stega framåt eller bakåt.

Välj Uppdatera när du vill se frånvaron för vald tidsperiod.

Om många registreringar finns kan det vara användbart att filtrera i listan.

Filtrering kan ske på Skäl till frånvaro samt Status.

Redigera frånvaro

Gjorda registreringar kan inte tas bort, däremot kan de ändras.

Markera raden du vill ändra. Det som kan ändras är: Startdatum, Slutdatum, Skäl till frånvaro, Kommentar och Status.

Det är nu tillåtet med överlappande frånvaro om den ena frånvaron är pågående, exempelvis när en person blir sjuk som har en inplanerad semester i framtiden.

Status ändras genom att klicka på knappen Inaktivera för att avbryta markerad frånvaro. Om den markerade frånvaron redan har status Avbruten så kan du med knappen Återaktivera åter aktivera den.

Spara när du är klar.

AVISTA ERBJUDANDE
Vi bjuder på momsen (25%)
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
GRATIS! TIDRAPPORTERING
Vi gör livet enklare för alla arbetsledare
     
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.
Artificiell intelligens i schemaläggningen.
avista ai - bemanning på 1 minut!
Ring Magnus för mer info.
070-5587800
eller träffas oss på MVTe.
Kistamässan 22-23 Januari
Monter G:14
avista ai - alla pass i rätt ordning på 1 minut!
Enklare kan det inte bli!