Förutsättningar för Gemensam aktivitet på webben

You are here:
< Tillbaka

Förutsättningar på webben

1 Tilldela tjänsten Gemensam aktivitet till roll/er

Gå till Inställningar -> Roller

Klicka på knappen Roller

Markera Gemensam aktivitet för den eller de roller den ska gälla för.

Markera även Automatiskt avslut om tidigare kund ska avslutas när ny kund påbörjas när man drar den nya från vänster till höger

Kommer snart

Markera även Aktivera aktiviteter för att få upp aktivitetslist vid automatiskt avslut.

Spara

2 Organisation

Gå till Inställningar -> Organisation

Lägg om så behövs upp organisation där aktiviteten ska bedrivas.

Klicka på Ny Enhet

Skriv in Namnet på organisationen

Placera den i Hierarkin.

Spara

 

3 Avistaplats

Gå till Inställningar -> Organisation

Markera vald organisationsenhet som Avistaplatsen ska knytas till

Klicka på Avistaplatser (Kartnålen)

Klicka på knappen + Avistaplats

Skriv in Namnet på Avistaplatsen

 

4 Standardtext

Gå till Inställningar -> Standardtext

Beskrivningen av aktiviteten ska finnas upplagd i Standardtext för objektet Gemensam aktivitet.

Klicka på Lägg till

Gå ur funktionen genom att klicka på krysset i övre högra hörnet.

5 Aktivitet

Gå till Inställningar Aktiviteter

Den aktivitet som ska utföras måste vara av typen Gemensam aktivitet. och det går bara att markera den som gemensam aktivitet om tjänsten Gemensam aktivitet finns upplagd för någon av rollerna. Aktiviteten i sig kan heta något annat än i exemplet.

 

6 Aktivitetsgrupp

Gå till Inställningar Aktivitetsgrupp

Skapa en grupp om det behövs

Klicka på Lägg till

Ange id och Namn

 

Inkludera den tidigare skapade aktiviteten i aktivitetsgruppen

Markera aktivitetsgruppen

Klicka på Koppla aktiviteter

Välj den aktivitet som du tidigare skapat, utöver ev. andra som ska ingå

 

7 Deltagare/Kunder

Med deltagare avses kund registrerad i systemet.

Gå till Kunder -> Alla kunder

Klicka på knappen + Kund

Välj organisation

 

8 Kontrakt

Deltagarna måste ha ett kontrakt med en aktivitetsgrupp som innehåller den aktivitet som ska utföras.

Gå till Kunder -> Alla kunder

Markera aktuell kund

Klicka på knappen + Kontrakt

 

Rapport

Välj Rapporter -> Kvalitetsinspektion i menyn

 

 

Filtrera på tidsperiod, Oplanerat kontrakt, organisation etc som kan vara relevant.