Förberedelser på webben av Kiosk på mobilen

You are here:
< Tillbaka

Skapa roller

Gå till Inställningar -> Roller

Skapa rollen Kiosk tidterminal och för Tidregistrering på

Rollen Kiosk tidterminal kan ha Närvaro, Checkin-Checkout eller Händelserapportering och Kioskportal som tjänster. Exemplet nedan är det Närvaro och Kioskportal.

Om tjänster fattas så hör med Avista support för att få dem adderade till ditt konto.

Rollen Tidregistrering på ska inte ha några tjänster alls

Skapa organisation och Avistaplats

Gå till Inställningar -> Organisation

Organisation

Skapa organisationer som ska användas av Kioskinloggningen

Org. Avistaplats

Skapa Avistaplatser under organisationerna som ska användas av Kioskinloggningen

Lägg till användare för Kioskinloggning

Gå till Användare -> Alla användare

Välj Ny användare

Grundinformation: Ange Namn som ska visas i rapporter

Behörigheter: Ange organisation och roll, samt objekt och Org. avistaplats

Lägg till

Användarkonto: Ange användarnamn och lösenord

Spara

Lägg till användare för närvaroregistrering

Gå till Användare -> Alla användare

Välj Ny användare

(Eller i förekommande fall markera befintlig användare och välj Visa användare)

Grundinformation: Ange Namn som ska visas i rapporter

Lägg till NFC tagID

Behörigheter: Lägg till behörigheter i form av sktuell organisation och rollen Tidsregistrering på

Lägg till

Spara

Ändra inställningar för kioskanvändaren

För att förenkla för den som installerar och använder appen på Kiosk-terminalerna är det bra om du som lagt upp rättigheterna loggar in och gör de inställningar som krävs.

De inställningar som görs på en telefon/platta för en kioskanvändare blir gällande för samma Kioskanvändare på en annan telefon/platta.

Logga in

Logga in med Kioskens användarnamn och lösemord på en telefon/platta.

Klicka på Avsluta

Närvaroinställningar

Gå till Närvaro i menyn.

Välj fliken Inställningar

Ange lösenordet 5587800

  • Ange organisationer användarna tillhör som ska kunna använda plattan, och vars registreringar visas.
  • Ange rollen Tidregistrering på för att ange vilka användare som ska kunna registrera sig på plattan.
  • Ange om tidväljare ska användas och om enbaart NFC tillåts för registreringar.
  • Ange uppdateringsintervall, 30 sek är att rekommendera.

Gå tillbaka med <<

Registrera arbetstid

Välj Närvaro i menyn

Denna vy kommer Kioskanvändaren att autmatiskt komma till vid startt av appen

Testa att registrera arbetstid