Egen kvalitetsmetod i mobilen

You are here:
< Tillbaka

Inledning

När du avslutar en planerad eller oplanerad uppgift kan du ange olika aktiviteter som utförts, däribland en egen kvalitetsmetod som räknas som en mer avancerad aktivitet.

Enhetsbaserad kvalitetsmetod

On du väljer en kvalitetsmetod med inspektionsnivå Enhet, så får du upp något som liknar nedanstående:

Betygsätt

Ange värden enligt överenskommen värdeskala, och skriv eventuell kommentar för din bedömning.

Standardtexter

Om det finns en pratbubbla med tre prickar till höger på raden så visar det att det finns standardtexter att välja bland. Peka på pratbubblan för att välja en standardtext.

Dessa är definierade på ert konto på webben, och kan vara helt andra än här i exemplet.

Skriv eventuellt en allmän kommentar för hela inspektionen

Peka på penn-symbolen för att få upp kommentarsfältet.

Skriv din kommentar och Peka på OK under kommentarsfältet.

Avsluta

Om du är klar så peka på Klar.

Lokalbaserad kvalitetsmetod

Välj en kvalitetsmetod med inspektionsnivå Lokal, och du får upp något som liknar nedanstående:

Välj lokaltyp

Peka på den lokaltyp som lokalen har som du ska inspektera.

Betygsätt

Ange betygsvärde för lokalens olika objektsgrupper. Objektsgrupperna kan vara olika från lokaltyp till lokaltyp.

Standardtexter

En eventuell pratbubbla, med tre prickar till höger på raden, visar att det finns standardtexter att välja bland. Peka på pratbubblan för att välja en standardtext.

Dessa är definierade på ert konto på webben, och kan vara helt andra än här i exemplet.

Skriv eventuellt en allmän kommentar för lokalen som helhet.

Peka på penn-symbolen för att få upp kommentarsfältet.

Skriv din kommentar och peka på OK under kommentarsfältet.

Peka på Klar för att gå till nästa lokal.

Du får då upp vyn med lokaltyper igen.

Välj antingen

  • Samma lokaltyp igen, för att inspektera ytterligare en lokal av den typen
  • En annan lokaltyp, för att inspektera en lokal av en annan typ

Avsluta

Peka på Spara för att avsluta inspektionen