Dokument

Senast uppdaterad november 05, 2019
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Dokument kan kopplas till kund eller Avistaplats och nås via den mobila appen

Gå till Inställningar -> Dokument för att administrera

 

Lägg till dokument

Fylll i nödvändiga uppgifter

 

Lägg till katalog

Fyll i nödvändiga uppgifter

Ändra dokument

Markera rad och klicka på Ända dokument för att ändra det.

Samma dialog visas som vi tillägg av dokument, men med skillnaden att dokumentnamn är förvalt.

Ta bort dokument

Markera rad och klicka på Ta bort dokument för att ta bort det.

 

Koppla till kunder

Markera de kunder eller kontrakt som dokumentet ska kopplas till, Spara.

 

Koppla till avistaplatser

Öppna dokument

Klicka på dokumentets länk i kolumnen Nedladdad fil för att öppna det

Exempelvis