Dokument på webben

You are here:
< Tillbaka

Alla dokument samlas på ett ställe på webben och kan sedan kopplas till kunder, kontrakt, avistaplatser, order mm och bli sedda i mobilen

Administrera dokument på webben

Gå till Inställningar -> Dokument för att administrera

 

Lägg till dokument

Fylll i nödvändiga uppgifter

 

Lägg till katalog

Fyll i nödvändiga uppgifter

Ändra dokument

Markera rad och klicka på Ända dokument för att ändra det.

Samma dialog visas som vi tillägg av dokument, men med skillnaden att dokumentnamn är förvalt.

Ta bort dokument

Markera rad och klicka på Ta bort dokument för att ta bort det.

Öppna dokument

Klicka på dokumentets länk i kolumnen Nedladdad fil för att öppna det

Exempelvis

 

Koppla dokument

Se guide om Bilagor i mobilen för information om hur dokumenten kan ses i mobilen.

Koppla dokument till kunder och kontrakt

Markera de kunder eller kontrakt som dokumentet ska kopplas till, Spara.

Alternativt sätt att Koppla dokument till enskild kund eller kontrakt

 • Gå till Kunder -> Alla Kunder
 • Markera kund och klicka på Ändra kund
 • Gå till fliken Dokument och bocka för de dokument som ska synas för den kunden
 • Markera kontrakt och klicka på Ändra kontrakt
 • Gå till fliken Dokument och bocka för de dokument som ska synas för den kunden

Koppla dokument till avistaplatser

Sök reda på Avistaplatserna i organisationsträdet och markera dem.

Klicka sedan på Välj för att spara ditt val.

Alternativt sätt att Koppla till enskild Avistaplats hos kund

 • Gå till Kunder -> Alla kunder
 • Klicka på krysset bredvid kunden för att öppna lista med kontrakt
 • Markera kontrakt
 • Klicka på Ändra kontrakt
 • Gå till fliken Dokument och bocka för de dokument som ska synas för den kontraktet. Spara

Koppla dokument till Order

 • Gå till Kunder -> Alla kunder
 • Klicka på Orderlista
 • Markera order och klicka på kuvertet i kolumnen Bilaga
 • Välj ut dokument på motsvarande sätt som tidigare

image.png

Se guiden Bilagor i mobilen för information om hur de kopplade dokumenten kan ses i mobilen.