Dagens arbetsordrar

You are here:
< Tillbaka
Mobil app-version 1.19.107 eller senare

Dagens arbetsordrar

Denna funktion kräver online status och är avsedd för arbetsledare som vill vara informerad om leveransstatus för medarbetare.

Visar dagens leveranser på ett liknande sätt som i Mina orderuppdrag, men med skillnaden att här visas leveranser kopplade till scheman som tillhör organisation arbetsledaren tillhör, eller underordnade organisationer.
Arbetsledaren behöver inte vara kopplad till dessa scheman för att leveranserna ska visas.

Information visad om leveranser

Följande information visas för varje leverans

  • Starttid. Planerad om ej startad, faktisk om startad.
  • Sluttid. Planerad om ej avslutad, faktisk om avslutad.
  • Varaktighet
  • Kundnamn
  • Ordernamn
  • Utförare

Leveransstatus visas med samma färger som i Mina orderuppdrag.

Kontakt med medarbetare via telefon

 

Inställningar

Gå in och ur Inställningar genom att nudda omkopplaren i nedre panelen till höger.

  • Organisationder: Välj en eller flera organisationer
  • Schemarader: Välj schemarader som tillhör valda organisationer
  • Filter: Antingen kan Alla ordrar visas, eller de som är Försenade och ej startade. Det sistnämnda är standard.