Checka in/out

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Starta funktionen Checka in/ut i menyn om det inte redan är gjort. Den är ett alternativ till Närvaro.

Checka in

Den som ska logga in anger sitt anställnings-ID.

I exemplet ges 35813 som anställningsnummer. Ingen begränsning finns för hur långt numret kan vara.

Felmeddelande

Fel uppstår om anställningsnumret inte är registrerat för någon inom den, eller de organisationsenheter som kan komma ifråga.

Den som ska logga in måste tillhöra samma organisationsenhet eller en underordnad organisationsenhet som appen är inloggad på.

Skriv in rätt och försök igen.

Appen frågar om användaren är redo att logga in.

Användaren ska svara Ja för att logga in. Svara Avbryt om fel anställnings-ID har angetts.

En grön ruta bekräftar inloggningen

Därefter kan nästa användare logga in eller ut.

Checka ut

Den som ska logga ut anger sitt anställnings-ID.

Appen frågar om användaren är redo att logga ut.

Användaren ska svara Ja för att logga ut. Svara Avbryt om fel anställnings-ID har angetts.

En grön ruta bekräftar utloggningen

Därefter kan nästa användare logga in eller ut.