Import av lokalregister

Import av lokalregister Importfilens format och innehåll Format Importen kan göras från en Excel-fil (.xls, .xlsx). Endast första fliken data importeras. Import kan även göras från en CSV-fil, CSV-filens teckenuppsättningen …

Export till lönesystem

Gå till Inställningar -> Export till lönesystem Förbered och genomför löneexporten Kontrollera i Export till lönesystem att den fått en “grön bock” i tabellen. Är den röd, så välj personer …

Fackförening

Gå till Inställningar -> Fakförening Här anges de kollektivavtal som gäller för företaget Lägg till fackförening Klicka på + fackförening. En ny rad läggs till och du kan ändra Namn …

Ändra kvalitetsmetod

Förändra kvalitetsmetod (Lokalbaserad kvalitetsmetod)   Gå till Inställningar -> Aktiviteter Markera en befintlig metod du vill ändra på   Klicka på Kopiera Kvalitetsmetod (Existerande metoder går inte att ändra om …

Exportera användare

Exportera användare Gå till Användare -> Alla Användare Filtrering Välj vilka som du vill exportera. genom att ange roll, organisation eller annat särskiljande om inte alla användare ska exporteras. Exportera …

Rast/Paus under arbetspasset

Förändring efter 1:a feb 2020 Bakgrund För att få ett korrekt lönebesked och en månatlig export-fil till externt lönesystem har vi gjort följande förbättringar i hanteringen av rast/paus under arbetstiden. …

Veckoschema

Veckoschema Gå till Användare -> Alla användare.  Markera användare och klicka på Skriv ut arbetstider.