Åter-importera order

Åter-importera order Gå till Kunder -> Översikt Kontrakt och Order Ibland behöver man upprepa ett antal importerade order. Metoden lämpar sig bäst för att kopiera en stor mängd engångsorder som …

Användarens uppdragsschema

Användarens uppdragsschema Gå till Användare -> Alla användare Markera en användare klicka på knappen Uppdragsschema Du får då upp detta formulär för att välja vad du ska kunna se och …

Bemanning i Daglig planering

 Bemanning i Daglig planering Tillfällig bemanning i Daglig planering med befintlig personal Klicka på uppåt-pilen i nedre högra hörnet om inte listorna visas i nedre delen av fönstret. Den vänstra …