Kontrakt

Gå till Kunder → Alla kunder i huvudmenyn. Nytt kontrakt Markera kund i vyn över kunder och klicka sedan på Nytt kontrakt i knappraden Fönstret som öppnas har sex flikar: …

Logga in som en annan användare

Logga in som en annan användare Det är nu möjligt för den med särskild behörighet att i webbgränssnittet logga in som en annan användare, dels med webbkontots behörigheter och dels …

Öppna länkad kontaktinformation

Öppna länkad kontaktinformation I kontaktboken finns möjlighet att öppna länkad kontaktinformation, så att det lättare går att ändra informationen. Gå till Kontakter -> Alla kontakter Sök efter kontakt med hela …

Webbuppdatering 20 juni 2019

Webbuppdatering 20 juni 2019 Formatering av aviseringsmeddelanden Med en ny komponent för design av aviseringsmeddelanden kan texten formateras på ett mer mångsidigt sätt Fetstil Kursiv Understrykning Bakgrundsfärger på text Färgad …

Ny grundorderplanering

Inledning Gå till Planering -> Ny Grundorderplanering Tillgänglig från 18:e juni 2019 Denna vy har tre flikar: Grundorderplan, Kartor och Översikt. Ny Grundorderplanering Den nya utformningen av liknar Daglig planering, …

Ändra planerade uppdrag

Inledning I Uppdragsrapporten är det från 18:e juni 2019 möjligt att ändra flera uppdrag vid ett och samma tillfälle. Det kan t ex användas för att flytta en grupp uppdrag …

Webbenkät

Gå till Kontakter -> Webbenkätsuppföljning i menyn Översikt Välj tidsperiod, Aktuell månad är standardvalet. Ladda ner med molnet-knappen Du får då upp en tabell med de enkäter som finns för …

Avista AI lediga pass

Inledning Denna vy visar lediga pass efter att Avista AI har körts för att planera och bemanna arbetspass. Gå till Planering -> Avista AI Lediga pass Ladda ner data Välj …