Archives

Skriv ut schema i daglig planering

Inledning

Gå till Planering -> Daglig planering

Välj dag

Välj aktuell dag för utskrift

Välj scheman

Välj de scheman som ska skrivas ut

Visa uppdrag i lista

Klicka upp tabellen med uppdrag med den lilla piltangenten om tabellen inte redan är synlig

Sortera och filtrera

Sortera på Starttid och filtrera eventuellt på Schema om du bara vill skriva ut ett schema i taget.

Välj kolumner

Välj bort kolumner som inte behöver vara med vid utskrift. Klicka på knappen med symbolen för Kolumner.

Skriv ut

Klicka på knappen ner till höger för Utskrift

Beroende på inställningar i webbläsaren får du upp ett utskriftsformulär eller kan spara en PDF-fil på daton för senare utskrift.

 

1.18.1 uppdatering. Så flyttar man nyckelinformation

Flytt av information behöver göras vid byte från mobil app 1.18.79 till 1.18.95

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

Markera kund och gå till avistaplats genom att klicka på symbolen för avistaplatser i menyn

Klipp ut Nyckelnr från fältet för Nyckelnr

Öppna formuläret för etiketter/nycklar genom att klicka på Hantera sensorteknik

Klistra in nyckelnr på rätt etikett

Spara

Upprepa för alla kunder med nycklar

 

 

Skapa aviseringsmeddelande för Återkoppling

Meddelande

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till orderleveranser som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ‘%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Återkoppling.

Ange Regel för när aviseringen ska skickas 

Inga rapporter kan anges som default

 

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv ett meddelande som senare kan kopplas till valfri Utvärdering..Genom att skriva % i textfältet får du en lista med möjliga variabler att använda i meddelandet. Dessa variabler ersätts när meddelandet skickas med det då aktuella värdet.

 

Skapa aviseringsmeddelande för Webbenkät

Meddelande

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till orderleveranser som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ‘%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Webbenkät.

Ange Regel för när aviseringen ska skickas 

Inga rapporter kan anges som default

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv ett meddelande som senare kan kopplas till valfri Utvärdering..Genom att skriva % i textfältet får du en lista med möjliga variabler att använda i meddelandet. Dessa variabler ersätts när meddelandet skickas med det då aktuella värdet.

Genom att välja %Survey% (Enkät) så får du upp en lista med enkäter att väla bland, och som mottagaren av aviseringen kan svara på genom att klicka på den inlagda länken.

Skapa aviseringsmeddelande för Utvärdering

Meddelande

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till orderleveranser som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ‘%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Utvärdering.

Regel för när aviseringen ska skickas är alltid Vid slut.

Tre rapporter kan anges som standard vid aviseringarna.

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv ett meddelande som senare kan kopplas till valfri Utvärdering..Genom att skriva % i textfältet får du en lista med möjliga variabler att använda i meddelandet. Dessa variabler ersätts när meddelandet skickas med det då aktuella värdet.

Koppla aviseringsmeddelande till Enhetsbaserad egen kvalitetsmetod

Inledning

Välj Inställningar -> Aktiviteter

Lokalbaserade egna kvalitetsmetoder finns i samma lista som enskilda aktiviteter.

Klicka på kuvertet till höger om kvalitetsmetoden som ett meddelandet ska kopplas till.

Välj meddelande

Du får nu ett en vy med eventuellt kopplade meddelanden. Du kan ändra eller ta bort.

Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard. Meddelandena måste vara skapade för Enhetsbaserad egen kvalitetsmetod.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma inspektion

Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma inspektion.

Välj mottagare

Välj fliken Mottagare. Då ser du vilka användare som är möjliga att välja för aviseringar. Gråtonade checkboxar indikerar att personen har behörighet men saknar registrerat telefonnummer eller e-postadress. Du kan här välja statiska och dynamiska mottagare.

Statiska mottagare

Markera den eller de namngivna användare som ska motta denna avisering. Först när någon valts blir telefonnummer eller e-postadress synliga. Då kan man välja eller välja bort e-postadresser och telefonnummer för mottagaren. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

OBS! att valda statiska mottagare får meddelande när inspektionen utförts oavsett för vilken kund eller av vilken utförare. De ska därför väljas med omsorg.

Dynamiska mottagare

Välj bland %Arbetsutförare%, %Kundkontakter%, %Kontraktkontakter%, %Organisationkontakter%, %Abonnentkontakter% och %Orderskapare% i listan över möjliga mottagare när meddelandet kopplas till en händelse.

Som standard är både e-postadress och telefonnummer valda för en dynamisk kontakter om de finns. Klicka på telefonnummer eller e-postadress för att välja eller välja bort alternativ. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

Rapporter

Flera olika rapporter går att välja. Några kan vara förvalda som standard för det meddelande som du använder, men du kan ändra det vid koppliungen till den specifika metoden.

Möjliga rapporter för enhetsbaserade kvalitetsmetod:

Välj Spara

Skapa aviseringsmeddelande för Lokalbaserad egen kvalitetsmetod

Skapa nytt meddelande

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till aktiviteter som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ‘%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Lokalbaserad EKM eller

Ange Regel för när aviseringen ska skickas

  • Vid start
  • Vid slut
  • Ej startad i tid
  • Påminnelse
  • Varje vecka
  • Varje månad
  • Fördefinierade datum

Bilagor som kan väljas som standard för Lokalbaserad kvalitetsmetoder:

Observera att vald regel påverkar vilka bilagor, om några, som kan väljas.

Vid påminnelser och förseningar

Exempel: Ange 30 min som 30

Ange 1h som 60

Händelsens startdatum och tid måste anges för veckovisa och månadsvisa aviseringar.

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv den text som ska skickas vid aviseringen

Skriv in texten i fältet Meddelandetext.

Du kan infoga dynamiska värden, bl a Kundnamn, genom att skriva ett ‘%’ i texten och välj från den variabellista som då visas. Variablerna byts ut mot aktuella data då aviseringen skickas till mottagaren.

Du kan markera del av texten och välja storlek och utseende på den Med FontSize respektive FontFamily..

I fältet under visas textresultat för meddelandet såsom mottagaren kommer att se den.

Välj Spara när du är klar.

Koppla aviseringsmeddelande till Enkät

Koppling

Inställningar -> Aktiviteter

Aktivering av avisering görs för Enkät i aktivitetslistan på motsvarande sätt som för andra aktiviteter.

Skillnaden är att meddelanden för lokalbaserad kvalitetsmetod kan användas.

En Enkät kan som andra aktiviteter vara del av en order eller göras för en oplanerad order.

Koppla aviseringsmeddelande till Utvärdering

Koppling

Inställningar -> Aktiviteter

Aktivering av avisering görs för Utvärdering i aktivitetslistan på motsvarande sätt som för andra aktiviteter.

Skillnaden är att meddelande Utvärdering används.

En utvärdering kan bestå av enkäter och lokalbaserade kvalitetsmetoder

En Utvärdering kan som andra aktiviteter vara del av en order eller göras för en oplanerad order.

 

Koppla aviseringsmeddelande till Webbenkät

Koppling

Kontakter -> Webenkätsuppföljning

Klicka på Lägg till webbenkät eller Ändra webbenkät.

Här väljs både Enkät-mall och Återkopplings-mall.

Välj Kundorganisation och Egen organisation för urval av kundkontakter som matchar båda organisationerna.

Mottagare kan i detta sammanhang ha andra kontaktroller än den vanliga rollen som Aviseringsmottagare.

————–

I Inställningar -> Organisation kan man ange vilka som ska kunna vara mottagare av Återkoppling

1 2 3 12
Avista Time ©2015
AVISTA ERBJUDANDE
35% Nykundsrabatt
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.