Archives

Webbuppdatering 20 dec 2018

Webbuppdatering 20 dec 2018

Användare

I tabellen över Användare har några kolumner tillkommit för att ge överskådlig information.

Individuell arbetstid

En kolumn med kryssrutor markerar om användaren har individuellt arbetspass eller inte. Det gör det lättare att se vilka som har eller saknar individuella arbetspass.

Kontaktinformation

Tre kolumner med Namn, Epostadress och Telefonnummer till Huvudkontakt för respektive användare,

Frånvaro

Borttag av felaktiga eller ångrade perioder

Det är nu möjligt att inte bara inaktivera en frånvaroperiod, utan även att ta bort den efter att den först inaktiverats. På så vis behöver inte felaktiga eller ångrade registreringar ligga kvar och vara i vägen för nya frånvaroperioder.

Bekräftelse av arbetspass

Formuläret för bekräftelse av arbetspass har nu vidareutvecklats.

Se guide

Bekräfta arbetspass

Aviseringar

Lättare åtkomst till dynamiska mottagare

Dynamiska mottagare är nu lagda före statiska mottagare i listan över möjliga mottagare när man kopplar aviseringsmeddelanden till händelser.

Dynamiska mottagare används oftare än statiska, medan statiska kan vara många fler.

Daglig planering

Bättre placering av leveransinformation

När muspekaren förs över en leverans så visas information upp till höger istället för direkt över leveransen. Muspekaren visar vilken leverans på linjen som informationen gäller.
På så vis blir det lättare att se de kringliggande leveranserna. Det är särskilt viktigt vid dubbelbemanning inom hemtjänsten som annars kan vara svår att se.

 

Kunder

Utökad kontaktinformation

En kolumn med information om Huvudkontakternas epostadress har lagts till i tabellen, för att komplettera befintlig information.

Import av kundkontakter

Det är nu möjligt att importera kundkontakter från en fil. Kontakternas Namn, Epost och Telefonnummer kopplas till befintliga kunder.

Se mer på nedanstående länk

Importera kundkontakter

Guider

Guider finns som tidigare på svenska under Hjälp/Support.

Engelska

Om man väljer något annat språk än svenska så finns nu guider på egenska under motsvarande meny. De kommer alltefter bli fler än vad de är idag.

Importera kundkontakter

Inledning

Gå till Kunder -> Alla kunder

Klicka på knappen Importera kontakter

Knappen är tillgänglig utan att välja kund eftersom importfilen anger till vilken kund som respektive kontakt hör.

Välj fil

Välj fil att importera

Klicka på knappen Importera

Matcha fälten för import med de kolumner som finns i importfilen. Dra och släpp kolumnnamnen i filen i den del av formuläret för Koppling på motsvarande rader för objekten i systemet.

OBS! Kolumnerna kan ha en annan ordning och namn i importfilen än i nedanstående exempel.

  • Förnamn (Kundens förnamn)
  • Efternamn (Kundens efternamn)
  • Kontaktnamn
  • Epost
  • Telefon

Asterisker (*) markerar de obligatoriska fälten.

Klicka på Nästa

Du får då upp en lista med information om kontakterna före slutlig import

Status före import

Flera fel kan uppstå.

  • Kunden finns inte
  • Tillräckliga uppgifter om kontakt saknas
  • Om inget fel finns för kontakten så anges OK som status

Klicka på Importera, eller rätta fel och gör om importen.

Resultat

OBS! Importerade kontaktkopplingar ersätter de som redan finns för respektive kund.

Finns kontakten redan så kopplas den till kunden, finns den inte så skapas den.

Kontakterna registreras som både Huvudkontakt och Aviseringsmottagare

Alla kunder

Inledning

Gå till Kunder -> Alla kunder

I den tabell som visas finns många kolumner  som gör det möjligt att filtrera och hitta kunder/kontrakt med visst namn eller egenskaper.

Sök på namn

I första kolumnen kan du söka på kundens hela eller del av namn genom att skriva in det i det vita fältet överst.

Namnen sorteras som standard efter närnamn, men genom att markera checkboxen kan du få sorteringen efter efternamn istället.

Aviseringar

Om en avisering finns för Kund eller kontrakt så finns ett brev nedstucket i kuvertet på samma rad.

Se särskild guide för Aviseringar.

Filtrering

Filtrering kan göras på de flesta kolumners data genom att skriva in text eller väöja mellan alternativ i det vita fältet ovanför kolumnen.

Filtrera på Aktivitetsgrupp

Genom att välja Aktivitetsgrupp kan man filtrera ut vilka kontrakt som har denna aktivitetsgrupp.

Filtrera på Status

Genom att välja status Pausad kan man enkelt se vilka kunder som är pausade.

Andra vanliga åtgärder

 

Skriv ut schema i daglig planering

Inledning

Gå till Planering -> Daglig planering

Välj dag

Välj aktuell dag för utskrift

Välj scheman

Välj de scheman som ska skrivas ut

Visa uppdrag i lista

Klicka upp tabellen med uppdrag med den lilla piltangenten om tabellen inte redan är synlig

Sortera och filtrera

Sortera på Starttid och filtrera eventuellt på Schema om du bara vill skriva ut ett schema i taget.

Välj kolumner

Välj bort kolumner som inte behöver vara med vid utskrift. Klicka på knappen med symbolen för Kolumner.

Skriv ut

Klicka på knappen ner till höger för Utskrift

Beroende på inställningar i webbläsaren får du upp ett utskriftsformulär eller kan spara en PDF-fil på datorn för senare utskrift.

Det kan det ta någon minut innan sammanställningen är klar i de fall då det finns många och omfattande scheman.

 

1.18.1 uppdatering. Så flyttar man nyckelinformation

Flytt av information kan göras vid byte från mobil app 1.18.79 till 1.18.95

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

Markera kund och gå till avistaplats genom att klicka på symbolen för avistaplatser i menyn

Klipp ut Nyckelnr från fältet för Nyckelnr

Öppna formuläret för etiketter/nycklar genom att klicka på Hantera sensorteknik

Klistra in nyckelnr på rätt etikett

Spara

Upprepa för alla kunder med nycklar

Bakåtkompatibilitet

Den nya appen tittar i första hand efter information inlagd på det nya sättet, men om det inte finns någon sådan information för kunden så tar appen information från det gamla nyckelnr-fältet för avistaplatsen.

 

 

Skapa aviseringsmeddelande för Återkoppling

Meddelande

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till orderleveranser som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ‘%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Återkoppling.

Ange Regel för när aviseringen ska skickas 

Inga rapporter kan anges som default

 

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv ett meddelande som senare kan kopplas till valfri Utvärdering..Genom att skriva % i textfältet får du en lista med möjliga variabler att använda i meddelandet. Dessa variabler ersätts när meddelandet skickas med det då aktuella värdet.

 

Skapa aviseringsmeddelande för Webbenkät

Meddelande

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till orderleveranser som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ‘%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Webbenkät.

Ange Regel för när aviseringen ska skickas 

Inga rapporter kan anges som default

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv ett meddelande som senare kan kopplas till valfri Utvärdering..Genom att skriva % i textfältet får du en lista med möjliga variabler att använda i meddelandet. Dessa variabler ersätts när meddelandet skickas med det då aktuella värdet.

Genom att välja %Survey% (Enkät) så får du upp en lista med enkäter att väla bland, och som mottagaren av aviseringen kan svara på genom att klicka på den inlagda länken.

Skapa aviseringsmeddelande för Utvärdering

Meddelande

Välj Inställningar → Aviseringar i menyn.

En vy öppnas som antingen är tom eller visar lista med redan skapade meddelanden.

Välj Nytt meddelande i menyn för att få upp ett formulär för att skapa ett nytt meddelande.Du kan lägga upp flera alternativa meddelanden som du senare kan koppla till orderleveranser som ska ha aviseringar.

Ange en Benämning till det meddelande du vill skapa som tydligt visar vad det kommer att användas till.

Genom att skriva ‘%’ i fältet för Benämning kan du lägga till en variabel vars värde läggs med i rubriken när aviseringen skickas. Vilka variabler som är tillgängliga att använda varierar efter typ av avisering.

Välj Objekt för vilket typ av händelse den ska gälla för, i detta fall Utvärdering.

Regel för när aviseringen ska skickas är alltid Vid slut.

Tre rapporter kan anges som standard vid aviseringarna.

Infoga logotyp

Det går att infoga en logotyp. Välj knappen Lägg till logotyp, och välj en fil på datorn för att importera en bild lämplig att använda som logotyp. Det behöver inte vara samma som används för rapporter.

Skriv ett meddelande som senare kan kopplas till valfri Utvärdering..Genom att skriva % i textfältet får du en lista med möjliga variabler att använda i meddelandet. Dessa variabler ersätts när meddelandet skickas med det då aktuella värdet.

Koppla aviseringsmeddelande till Enhetsbaserad egen kvalitetsmetod

Inledning

Välj Inställningar -> Aktiviteter

Lokalbaserade egna kvalitetsmetoder finns i samma lista som enskilda aktiviteter.

Klicka på kuvertet till höger om kvalitetsmetoden som ett meddelandet ska kopplas till.

Välj meddelande

Du får nu ett en vy med eventuellt kopplade meddelanden. Du kan ändra eller ta bort.

Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard. Meddelandena måste vara skapade för Enhetsbaserad egen kvalitetsmetod.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma inspektion

Alternativt kan du välja Nytt meddelande bland de skapade men ännu ej kopplade meddelanden. Ange giltighetstid om ej standard.

Flera aviseringar med olika budskap och mottagare kan vara kopplade till samma inspektion.

Välj mottagare

Välj fliken Mottagare. Då ser du vilka användare som är möjliga att välja för aviseringar. Gråtonade checkboxar indikerar att personen har behörighet men saknar registrerat telefonnummer eller e-postadress. Du kan här välja statiska och dynamiska mottagare.

Statiska mottagare

Markera den eller de namngivna användare som ska motta denna avisering. Först när någon valts blir telefonnummer eller e-postadress synliga. Då kan man välja eller välja bort e-postadresser och telefonnummer för mottagaren. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

OBS! att valda statiska mottagare får meddelande när inspektionen utförts oavsett för vilken kund eller av vilken utförare. De ska därför väljas med omsorg.

Dynamiska mottagare

Välj bland %Arbetsutförare%, %Kundkontakter%, %Kontraktkontakter%, %Organisationkontakter%, %Abonnentkontakter% och %Orderskapare% i listan över möjliga mottagare när meddelandet kopplas till en händelse.

Som standard är både e-postadress och telefonnummer valda för en dynamisk kontakter om de finns. Klicka på telefonnummer eller e-postadress för att välja eller välja bort alternativ. Om fler än ett alternativ finns för telefon eller e-postadress så visas en listsymbol. Valda adresser gulmarkeras.

Rapporter

Flera olika rapporter går att välja. Några kan vara förvalda som standard för det meddelande som du använder, men du kan ändra det vid koppliungen till den specifika metoden.

Möjliga rapporter för enhetsbaserade kvalitetsmetod:

Välj Spara

1 2 3 13
Avista Time ©2015
AVISTA ERBJUDANDE
Vi bjuder på momsen (25%)
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
GRATIS! TIDRAPPORTERING
Vi gör livet enklare för alla arbetsledare
     
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.