Dokument

Inledning Dokument kan kopplas till kund eller Avistaplats och nås via den mobila appen Gå till Inställningar -> Dokument för att administrera   Lägg till dokument Fylll i nödvändiga uppgifter …

Telefoner

kräver app 1.19.129 eller senare Gå till Användare -> Telefoner i menyn Telefoner   Kolumner Datum och tid App-ID, unikt för varje installerad app Telefonnummer, inlagt i appen Användare Organisation …

Rapporter på Min sida

Inledning Min sida innehåller genvägar till rapporter. Dessa skapar du själv, enligt instruktion nedan. Urvalet av data är baserat på valda sökkriterier och filtreringar när genvägen skapades. En rapport kan …

Kontrakt

Gå till Kunder → Alla kunder i huvudmenyn. Nytt kontrakt Markera kund i vyn över kunder och klicka sedan på Nytt kontrakt i knappraden Fönstret som öppnas har sex flikar: …

Logga in som en annan användare

Logga in som en annan användare Det är nu möjligt för den med särskild behörighet att i webbgränssnittet logga in som en annan användare, dels med webbkontots behörigheter och dels …

Öppna länkad kontaktinformation

Öppna länkad kontaktinformation I kontaktboken finns möjlighet att öppna länkad kontaktinformation, så att det lättare går att ändra informationen. Gå till Kontakter -> Alla kontakter Sök efter kontakt med hela …

Webbuppdatering 20 juni 2019

Webbuppdatering 20 juni 2019 Formatering av aviseringsmeddelanden Med en ny komponent för design av aviseringsmeddelanden kan texten formateras på ett mer mångsidigt sätt Fetstil Kursiv Understrykning Bakgrundsfärger på text Färgad …

Ny grundorderplanering

Inledning Youtubefilm Grundorderplanering   Denna vy har tre flikar: Grundorderplan, Kartor och Översikt. Ny Grundorderplanering Den nya utformningen av liknar Daglig planering, men förändringar som görs här är tills vidare …

Ändra planerade uppdrag

Inledning I Uppdragsrapporten är det från 18:e juni 2019 möjligt att ändra flera uppdrag vid ett och samma tillfälle. Det kan t ex användas för att flytta en grupp uppdrag …