Närvaro

Inledning Peka på raden med texten Närvaro för att starta funktionen.  Översikt över vyn Förklaring av innehållet i vänster kolumn: Vid arbetsdagens början är 2 stycken Frånvarande på enheten. De …

Arbetspass

Starta arbetspass Den röda fyrkanten bredvid Arbetspass i menyn visar att användaren inte har ett pågående arbetspass.Peka på Arbetspass i menyn för att starta arbetspasset. I den vy du då …

Egen kvalitetsmetod

Inledning När du avslutar en planerad eller oplanerad uppgift kan du ange olika aktiviteter som utförts, däribland en egen kvalitetsmetod som räknas som en mer avancerad aktivitet. Enhetsbaserad kvalitetsmetod On …

Statistik

Starta funktionen Peka på Statistik i menyn… … och därefter Aktiviteter. Val av tidsperiod Menyalternativ finns längst ned till vänster. Nudda på symbolen med de tre strecken. Välj vilken tidsperiod …

Oplanerade kontrakt

Inledning Ett oplanerat kontrakt är ett uppdrag som görs för kunder med kontrakt där aktiviteter tillhör en aktivitetsgrupp som är beställd, men inte planerade när de ska utföras. Exempel på …

Nycklar och Händelserapportering

Inledning Peka på raden Händelserapportering i menyn. Den kan vara omdöpt till Nycklar för ert företag. Funktionen används både för registrering av nyckelinnehav och för händelserapportering.   Nyckelhantering Om du …

Ändra dagens skiftschema

Youtubefilm Ändra dagens skiftschema   Denna funktion är även kallad Mobil daglig planering Inledning Välj funktionen genom att peka på Ändra dagens skiftschema i menyn. Lägg till schemarader I vyn ser …

Medarbetare i tjänst

Inledning Peka på Medarbetare i tjänst Du får i denna funktion upp en lista med inloggade Medarbetare som tillhör samma organisationsenhet som du överordnade organisationsenheter underordnade organisationsenheter Medarbetare i tjänst …

Installation av Kiosk på mobilen

Installera appen Android Installera från adressen a5.avistatime.com/mobile/app/ om du har en Android-telefon eller surfplatta. iOS Ladda i annat fal ner Avista Time från appStore om du har en iOS-enhet. Sök …

Kundtjänst

Starta funktionen Kundtjänst genom att peka på Kundtjänst i menyn Du får då upp en lista över inkommande samtal som finns i telefonens samtalslista Om den som ringt är med …