Alternativa sätt att avsluta orderleveranser

Kräver mobil appversion 1.19.39 eller senare Det finns önskemål hos en del abonnenter att bättre kunna kontrollera hur en orderleverans avslutas. Alternativa sätt att avsluta orderleveranser Det finns önskemål hos en del abonnenter att bättre kunna kontrollera hur en orderleverans avslutas. Nuvarande sätt att starta och avsluta en leverans Rapportering av aktiviteter räknas in i leveranstiden, men … Read more

Order synliga i mobilen

Order synliga i orderlistan Vad man ser i orderlistan kan variera beroende på det arbetspass som man startat eller ej. Planerat och startat arbetspass Leveranser under innevarande dygn Samt även: Leveranser efter föregående arbretspass Leveranser före nästkommande arbetspass Oplanerat startat arbetspass Leveranser från start av arbetspass + 24h Om man väljer att starta en uppgift … Read more

Mobila appens behörigheter

Inledning Vid nedladdning av Avistas app, liksom vid första användningen av vissa funktioner tillfrågas du om du tillåter appen åtkomst. Du kan i efterhand ändra dina val. Android Nedanstående exempel visar hur man på Android gör. Exakt hur det ser ut kan variera för olika versioner av Android. Telefoninställningar Gå till telefonens Inställningar -> Appar … Read more

Mobil uppdatering 20 dec 2018

Aktuell appversion 1.18.107 En rad små rättningar och förbättringar, bl a: Foton tagna med appen Foton tas ibland med Avistas app för att bifogas i aviseringar på utförda aktiviteter, order eller kontroller. Dessa foton sparas nu på telefonen/plattan i en egen mapp, där de ligger kvar tills du eventuellt tar bort dem. Det görs för … Read more

1.18.1 Mobil uppdatering nov 2018

Ny version 2018-11-13 1.18.95 Nyckelhantering För att förbättra nyckelhanteringen så att man kan se innehav av individuella nycklar istället för av att endast se att en nyckel bland kanske många tillhör en kunds avistaplats, så har vi gjort en del förändringar. För att dra nytta av det så måste nyckelinformation flyttas över från fältet för … Read more

Stabsläge

Om mobilt internet inte fungerar Om mobilt internet inte fungerar så kan det bero på fel hos operatören eller pga att användaren har förbrukat allt mobildata i abonnemanget. Då kan inte Avista-appen läsa in t ex dagens besök. Skärmdump I denna nödsituation kan man som administratör skapa en lista baserad på Uppdragsrapporten. Välj kolumnerna Planerad … Read more

Nätverk och synkronisering

Nätverk och synkronisering Du kan nu enkelt se om den mobila appen har uppdaterad information, behöver synkas eller är i offline-läge. Blå övre panel betyder att appen är synkroniserad inom bestämd tid (standardvärde 120 min), Gul övre panel betyder att det har gått mer tid sedan appen senast synkroniserades än  den gräns som är satt … Read more

Pausa oplanerat uppdrag i mobilen

Gäller mobilapp 1.18.69 eller senare Pausa Det är möjligt att pausa ett uppdrag På sidan med aktiviteter finns en pausknapp i den nedre blå panelen. Peka på den för att pausa och du kommer tillbaka till menyn. Se uppdragsstatus i orderlistan Oplanerade uppdrag visasmed gul bakgrundsfärg i orderlistan, och i detta fall med status PAUSAD. … Read more

1.18 mobilapp uppdatering (sep 2018)

1.18 mobilapp uppdatering 2018-09-10 mobil app 1.17.187 eller senare Nätverks- och synkroniseringsstatus Du kan nu enkelt se om appen har uppdaterad information, behöver synkas eller är i offline-läge. Blå övre panel betyder att appen är synkroniserad med Avista-servern inom definierad tid (default 2h), Gul övre panel betyder att det har gått mer tid sedan app … Read more

Hjälp och guider i mobilen

Inledning Detta kan du göra innan du är inloggad i den mobila appen Peka på System Info för att få driftstatus Driftinfo Här ser du driftinfo. Under den informationen finns länkar för HJÄLP OCH GUIDER samt KONTAKTA OSS Sök Du kan söka efter information genom att skriva in ett ord i sökfältet och peka på … Read more

AVISTA ERBJUDANDE
Vi bjuder på momsen (25%)
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
GRATIS! TIDRAPPORTERING
Vi gör livet enklare för alla arbetsledare
     
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.
Artificiell intelligens i schemaläggningen.
avista ai - bemanning på 1 minut!
Ring Magnus för mer info.
070-5587800
eller träffas oss på MVTe.
Kistamässan 22-23 Januari
Monter G:14
avista ai - alla pass i rätt ordning på 1 minut!
Enklare kan det inte bli!