Foton tagna med den mobila appen

Inledning Foton tagna med Avistas mobila app (1.19.79 och senare) sparas  på telefonen/plattan i Albumet Pictures för Android och i Albumet Kamerarulle för iOS. De ligger kvar där tills du tar bort dem. …

Order skapade i mobilen

Det finns två sätt att skapa order i telefonen. Beroende på vilken metod man använder så fungerar det lite olika. ENGÅNGSORDER Skapa engångsorder https://avistatime.com/knowledge-base/skapa-engangsorder-i-mobilen/ Skapa meddelande för engångsorderr https://avistatime.com/knowledge-base/skapa-aviseringsmeddelande-for-engangsorder-i-mobilen/ Koppla meddelande …

v1.19 Mobil Uppdatering

Uppdatering mars 2019 Mobil app version 1.19.60 Det är viktigt att uppdatera till den senaste appen. Du kan ha automatisk uppdatering av appen via Google Play eller AppStore. Uppdateringen kan av …

Order synliga i mobilen

Order synliga i orderlistan Vad man ser i orderlistan kan variera beroende på det arbetspass som man startat eller ej. Planerat och startat arbetspass Leveranser under innevarande dygn Samt även: …

Mobila appens behörigheter

Inledning Vid nedladdning av Avistas app, liksom vid första användningen av vissa funktioner tillfrågas du om du tillåter appen åtkomst. Du kan i efterhand ändra dina val. Android Nedanstående exempel …