Archives

Mobila appens behörigheter

Inledning

Vid nedladdning av Avistas app, liksom vid första användningen av vissa funktioner tillfrågas du om du tillåter appen åtkomst. Du kan i efterhand ändra dina val.

Android

Nedanstående exempel visar hur man på Android gör. Exakt hur det ser ut kan variera för olika versioner av Android.

Telefoninställningar

Gå till telefonens Inställningar -> Appar och aviseringar

Välj App

Välj Avista Time 5 om du laddat ner appen  från Google Play.

Välj Avista TIme om du laddat ner appen från någon av våra egna nedladdningssidor.

 

Info om appen

Här ser du bland annat appens behörigheter.

Ändra behörigheter

Nudda Behörigheter för att ändra.

De i exemplet aktiverade behörigheterna rekommenderas om du använder appens funktioner fullt ut.

iOS

Gå till appen Inställinngar.

Skrolla ner till Avista TIme i vänster kolumn. Nudda  Avista TIme

I den högra kolumnen ser du vilka inställningar som finns för appens behörigheter.

Du kan ändra behörigheterna där. Kamera och platsinformation är de alternativ som finns.

 

Mobil uppdatering 20 dec 2018

Aktuell appversion 1.18.107

En rad små rättningar och förbättringar, bl a:

Foton tagna med appen

Foton tas ibland med Avistas app för att bifogas i aviseringar på utförda aktiviteter, order eller kontroller.

Dessa foton sparas nu på telefonen/plattan i en egen mapp, där de ligger kvar tills du eventuellt tar bort dem. Det görs för att de inte ska kunna gå förlorade.

Android

Via telefonens Program -> FC (File Commander) kan du välja Internminne för att se se mappen Avista5.

Där kan du hantera bilderna på samma sätt som andra filer på telefonen.

IOS

På iOS är bilderna lagrade i ett dolt utrymme. I framtida versioner kommer de även där att vara åtkomliga.

Nedräkning vid inloggning och utloggling

När en inloggning eller utloggning går långsamt pga dålig kommunikation eller att mycket data behöver läsas in, så kan en synlig nedräkning från 10 tydligt visa på att appen inte har låst sig.

 

 

1.18.1 Mobil uppdatering nov 2018

Ny version 2018-11-13

1.18.95

Nyckelhantering

För att förbättra nyckelhanteringen så att man kan se innehav av individuella nycklar istället för av att endast se att en nyckel bland kanske många tillhör en kunds avistaplats, så har vi gjort en del förändringar.

För att dra nytta av det så måste nyckelinformation flyttas över från fältet för nyckelnummer på avistaplatsen till motsvarande information för den etikett som nyckeln är direkt knuten till i hanteringen av sensorteknik (etiketter/nycklar).

Om ni behåller den gamla appen 1.18.79

Om ni behåller den gamla appen 1.18.79 så måste nyckeninformationen ligga kvar som tidigare i nyckelnr-fältet för respektive avistaplats.

Nyckelrapporten på webben som visar personalens byte av nycklar fungerar då inte fullt ut efter uppdateringen eftersom rapporten är anpassad efter det nya arbetssättet.

Vid byte av app till 1.18.95 eller senare

Om ni byter till den nya appen 1.18.95 eller senare så visar den rätt information för nycklar som tillhör en kund, oavsett om nyckelinformationen är flyttad eller ej. Den är med andra ord bakåtkompatibel.

Däremot krävs det att informationen flyttas för att korrekt hantera vem i personalen som har individuella nycklar, och  som visas i nyckelrapporten på webben.

Så flyttar man informationen

Spärr av pausade ordrar

Inte alla vill ha möjligheten att pausa ordrar, därför har vi nu infört möjligheten att spärra den funktionen.

Begär hjälp av Avista Time support om ni vill använda den tjänst som spärrar möjligheten till pausning av ordrar.

 

 

 

Stabsläge

Om mobilt internet inte fungerar

Om mobilt internet inte fungerar så kan det bero på fel hos operatören eller pga att användaren har förbrukat allt mobildata i abonnemanget. Då kan inte Avista-appen läsa in t ex dagens besök.

Skärmdump

I denna nödsituation kan man som administratör skapa en lista baserad på Uppdragsrapporten. Välj kolumnerna Planerad start, Varaktighet, Kund och Uppdragsadress. Dra och släpp dem så att de kommer intill varandra, för att kunna ta en bild på dem.

En enkel snabb metod är att fotografera skärmen med mobilen och skicka bilden som SMS till användaren.

(Namn och adresser är som i övriga guider påhittade)

Export av data och utskrift

Ett annat alternativ är att exportera uppgifterna, och sedan skriva ut det excel-dokument som sparats på datorn.

Viktiga utskrifter vid driftstörningar

Kundinformation

Rapporten Avistaplatser kan sparas ner och skrivas ut med information om kunder, adresser, kontakter och nyckelnummer mm. Den informationen kan vara bra att ha offline.

(Namn och adresser är som i övriga guider påhittade)

Scheman

Kunduppdragsscheman och arbetstidsscheman för personal kan skrivas ut i förväg inför helger för att hantera eventuella driftstörningar.

Kunduppdragsschema

Gå till Kunder -> Alla kunder

Markera kund och klicka på Kunduppdrag

Veckoschema

Gå till Användare -> Alla användare. 

Markera användare och klicka på Skriv ut arbetstider.

Nätverk och synkronisering

Nätverk och synkronisering

Du kan nu enkelt se om den mobila appen har uppdaterad information, behöver synkas eller är i offline-läge.

 • Blå övre panel betyder att appen är synkroniserad inom bestämd tid (standardvärde 120 min),
 • Gul övre panel betyder att det har gått mer tid sedan appen senast synkroniserades än  den gräns som är satt i inställningarna.
 • Röd övre panel betyder att appen är Offline. Det betyder att ingen nätverksuppkoppling finns tillgänglig.

Synkningsintervall

Standardvärde för synkning sätts på rollnivå under Inställningar -> Roller

Ändra värdet i kolumnen Gräns för synkning i tabellen med roller.

OBS!
Under mycket speciella omständigheter så kan synkronisering misslyckas. Erfarenhetsmässigt så kan det inträffa någon gång per 100.000 synkroniseringar. Så vi rekommenderar att göra manuella checkar med jämna mellanrum. Betänk att information skall passera flera servrar över internet, mobilbasstationer, datorer och även människan som sist skall fatta beslut på datat och att det kan gå fel ibland.

Pausa oplanerat uppdrag i mobilen

Gäller mobilapp 1.18.69 eller senare

Pausa

Det är möjligt att pausa ett uppdrag

På sidan med aktiviteter finns en pausknapp i den nedre blå panelen.

Peka på den för att pausa och du kommer tillbaka till menyn.

Se uppdragsstatus i orderlistan

Oplanerade uppdrag visasmed gul bakgrundsfärg i orderlistan, och i detta fall med status PAUSAD.

Förutsätter att tjänsten som tillåter att oplanerade uppdrag visas i orderlistan är påslkagen.

Se uppdragsstatus i rapporten Uppdrag

Gå till Rapporter -> Uppdrag, välj aktuell tidsperiod och ladda ner data.

Status är här Delvis levererad så länge uppdraget är pausat.

Avsluta

Peka på uppdraget i orderlistan för att ta upp information om uppdraget.

Peka på Avsluta för att avsluta det. Du kommer då till aktivitetslistan.

Fyll i aktiviteterna och Spara

Markera aktiviteter, ange Kvantitet och Memo där det ska anges.

Peka på Spara för att spara.

1.18 mobilapp uppdatering (sep 2018)

1.18 mobilapp uppdatering

2018-09-10

mobil app 1.17.187 eller senare

Nätverks- och synkroniseringsstatus

Du kan nu enkelt se om appen har uppdaterad information, behöver synkas eller är i offline-läge.

 • Blå övre panel betyder att appen är synkroniserad med Avista-servern inom definierad tid (default 2h),
 • Gul övre panel betyder att det har gått mer tid sedan app senast synkroniserades än vad som är bestämt. Standardvärde är 120 min
 • Röd övre panel betyder att appen är Offline.

OBS!
Under mycket speciella omständigheter så kan synkronisering misslyckas. Erfarenhetsmässigt så kan det inträffa någon gång per 100.000 synkroniseringar. Så vi rekommenderar att göra manuella checkar med jämna mellanrum. Betänk att information skall passera, flera servrar över internet, mobilbasstationer, datorer och även människan som sist skall fatta beslut på att datat och att det kan gå fel ibland.

Koppla Tag-ID

Beroende på din roll kan du ha behörighet att endast läsa Tag-ID, eller behörighet att även koppla det till Avistaplats, Nyckel eller Användare.

Både NFC och QR-koder kan skannas på Android-enheter. Endast QR-koder kan skannas på iOS.

app-version 1.18.74 och senare

När skanningen är gjord kan du om  du har behörighet välja vad den ska kopplas till: Avistaplats, Nyckel eller Användare. När du valt kategori får du tillgång på en lista att välja från.

Mer information finns i separat guide i kunskapsbasen https://avistatime.com/knowledge-base/koppla-tag-id/

 

Hjälp och guider i mobilen

Inledning

Detta kan du göra innan du är inloggad i den mobila appen

Peka på System Info för att få driftstatus

Driftinfo

Här ser du driftinfo.

Under den informationen finns länkar för HJÄLP OCH GUIDER samt KONTAKTA OSS

Sök

Du kan söka efter information genom att skriva in ett ord i sökfältet och peka på förstoringsglaset.

Om du t ex söker på Order kan du få upp denna lista med förslag på artiklar. Peka på den länk du vill öppna.

Observera att artiklarna kan gälla webben likaväl som mobilen.

Du kan välja t ex Mina orderuppdrag

De flesta artiklar har en innehållsförteckning så att du genom att peka på ett avsnitt kan komma direkt till det om du vill.

 

Snabbguide för arbetsledare

Detta är en översiktlig beskrivning. Detaljerade beskrivningar finns i separata artiklar för varje beskriven funktion.

Lägga till medarbetare

 • Gå till Användare -> Alla användare
 • Klicka på Ny användare
 • Fliken Grundläggande information
 •    Skriv in namn och ange Kön
 •    Skriv in personnummer och klicka på Hämta användare
 •    Lägg in ID för personligt id-kort
 • Fliken: Behörigheter
 •    Välj organisation
 •    Välj Roll
 •    Klicka på olustecken
 • Fliken: Användarkonto
 •    Skriv in användarnamn i form av en epostadress
 •    Skriv in lösenord
 • Klicka på Spara
 • Klicka på Spara

Ta ut rapporter

 • Gå till Användare -> Arbetspassuppföljning
 •    Filtrera på tidsperiod
 •    Filtrera på användare
 •    Ändra utfört arbetspass
 •    Ta bort arbetspass
 •    Exportera
 • Gå till Rapporter -> Uppdrag
 •    Filtrera på tidsperiod
 •    Filtrera på kund
 •    Nytt uppdrag
 •    Ändra
 • Gå till Rapporter -> Kvalitetsinspektioner
 •    Filtrera på tidsperiod
 •    Filtrera på kund
 •    Lokallista
 •    Nytt uppdrag
 •    Ändra

Installera Kiosk i a mobila appen

Android

Installera från adressen a5.avistatime.com/mobile/app/ om du har en Android-telefon eller surfplatta.

iOS

Ladda i annat fal ner Avista Time från appStore om du har en iOS-enhet. Sök efter Avista Time 5 för att hitta aktuell app.

Logga in

Logga in med Kioskens användarnamn och lösemord för den aktuella terminalen.

Ange under Avistaplats för Närvaroregistreringar den avistaplats som plattan/telefonen ska vara knuten till, om Närvaro är debn funktion som ska väljas.

Välj vilken tjänst som ska startas automatiskt bland de som finns tillgängliga för Kiosk-användaren och klicka på Klar.

Du kommer nu till vyn med registrerad närvaro. Det är denna vy som du automatiskt kommer till nästa gång du startar appen.

 

Välj inställningar

Välj Inställningar och ange lösenordet 5587800

Ange organisationer, roller, scheman för personal som ska kunna tidsredovisa.

Ange om tidväljare ska användas och om enbaart NFC tillåts för registreringar

Ange uppdateringsintervall

Backa med <<, Logga ut och logga in igen

Klart

Wifi-anslutning

Gå till Program -> Nätverk -> Wi-Fi

Kontrollera om Wi-Fi är aktiv

Om den inte är det så aktivera uppkoppling mot det nätverk som ni ska använda.

MAC-adress

Gå till Program -> Allmänt -> Om telefonen -> Maskinvaruinformation 

(Eller något liknande beroende på telefonmodell)

Under rubriken Wi-Fi MAC-adress står MAC-adressen

 

Snabbguide för Avistas app i Hemtjänsten

Detta är en översiktlig beskrivning. Detaljerade beskrivningar finns i separata artiklar för varje beskriven funktion.

Arbetspass

Här registrerar du din arbetstid genom att nudda telefonens baksida mot en avistaetikett. Så här ser det ut när ett arbetspass är startat.

Starta arbetstid med första kundens avista-etikett. Ditt namn flyttas från vänster till höger för att indikera att arbetstiden är påbörjad.

Avsluta arbetstid med sista kundens avista-etikett. Ditt namn flyttas från höger till vänster för att indikera att arbetstiden är avslutad.

Kommentarer

Om Tidväljaren är på och Standardtid är satt till planerad tid: Kommentarer måste då göras efter planerad starttid och före planerad sluttid, om toleranstid är satt till 0.

Kommentar kan frivilligt ges vid andra tillfällen.

Mina orderuppdrag

I funktionen Mina orderuppdrag visas planerade och delvis planerade uppdrag.

Här visas de som är aktuella för dagen. Du kan flytta dig fram eller tillbaka i dagarna genom att klicka på -1 dag eller +1 dag.

För att gå till ett uppdrag så klickar du på raden för detta.

Nu visas information om orderuppdraget.Informationen som visas är bl.a. ordernamn, kundnamn, adressinformation, starttid, omfattning,typ av aktivitet, instruktion för ordern och eventuellt även instruktion för uppdraget. Vid ordernamnet kan en eller flera symboler visas. T ex en bil, vilket indikerar att det krävs bil för att utföra uppdraget.

Klicka på knappen Vägbeskrivning om du vill veta lämplig väg till adressen från där du befinner dig. För att denna information ska visas krävs det att koordinater för adressen är lagrade i kundregistret.

Klicka på Starta för manuell start eller peka på Avistaplatsens NFC-etikett med telefonen för attpåbörja uppdraget.

Oplanerat kontrakt

Larm är ett oplanerat kontrakt är ett uppdrag som görs för kunder med kontrakt där aktiviteterna är beställda, men inte planerade på tid. Exempel på det är åtgärd vid larm som ska göras bara om och när det behövs.

Starta

Välj kund och kontrakt manuellt, eller nudda telefonen mot kundens avistaetikett för att starta.

Avsluta

Avsluta manuellt, eller nudda telefonen mot kundens avistaetikett för att avsluta.

Markera gjorda aktiviteter och nudda SPARA

Medarbetare i tjänst

Lista med Medarbetare som tillhör samma organisationsenhet som du, och som är inloggade i sin telefon och kanske även är aktiva med ett uppdrag.

(I kommande version kommer även under- och överordnade organisationers medarbetare att synas)

Du kan ringa medarbetaren genom att klicka på namnet i listan.

Det är alltid den senast tillgängliga uppgiften om kollegan under det senaste dygnet som visas.

OBS! Påbörjade eller avslutade arbetspass syns inte i Medarbetare i tjänst.

Ändra dagens uppdragsschema

Planera om dagens besök via mobilen.
Medarbetare kan plocka över ordrar mellan varandra.

OBS! Du kan inte skicka över ett uppdrag – Bara plocka ett uppdrag, dvs du tar ansvar för att uppdraget genomförs!

Nycklar

Inledning

I den dagliga hanteringen av registrerade nycklar plockas de ut från förvar, överförs mellan användare och lämnas in för förvar.

Plocka ut nyckel från förvar

Starta funktionen Nycklar/Händelserapportering i telefonen.

Ta nyckeln från förvaringen och nudda den med din telefon. Nyckeln är nu registrerad att den är hos dig.

Överför nyckel mellan användare

Den mottagande parten ska starta funktionen Nycklar/Händelserapportering i telefonen.

Överlämna nyckeln så att den mottagande parten kan nudda den med sin telefon. Nyckeln är nu registrerad att den är hos den nya innehavaren.

Lämna tillbaka nyckel till förvar

Ta nyckeln och nudda den mot telefonen som representerar ’Nyckelskåpet’. Nyckeln är nu registrerad att den åter är i förvar.

Installera den senaste versionen av appen

Klicka på system info på inloggningssidan av appen

(Om du inte har appen installerad kan du hämta appen med webbläsaren på

adressen https://a5.avistatime.com/mobile/app/)

Peka på raden med AvistaTime för att ladda ner.

Ta den översta om det finns flera versioner.

Om du får en fråga om att tillåta nedladdning från osäker källa, så tillåt det.

När nedladdningen är klar får du ett meddelande om det. Det tar 2-3 sekunder.

Peka på Öppna eller gå till Program i telefonen och peka på symbolen för Hämtningar. (I andra telefoner kan den heta Nedladdningar)

Peka på det nedladdade programmet.

Bekräfta genom att peka på INSTALLERA

Du får en bekräftelse när installationen är gjord.

Gå till Program i telefonen och peka någon sekund på den installerade appens ikon för att lägga en genväg , om en sådan inte redan finns.

 

1 2 3 5