Pausa arbetsorder i mobilen

Pausa arbetsorder Pausknappen är kopplad till en tjänst Tillåt pausa order. Koppla den till de roller där du vill att den ska visas. Pausknappen i arbetsorder Pausknappen visas för order som redan …

Användarprofil i mobilen

Användarprofil i mobilen Ger möjlighet att se och ändra personliga data och inloggningsuppgifter. Finns med i mobila app-versioner från och med 1.19.161 Med denna funktion k<n du ställa in grundläggande …