Summering vid utloggning

Kräver tjänsten Visa summering vid utloggning påslagen för användarens roll, sant att mobila appen 1.19.141 eller senare är installerad. Summering vid utloggning Preliminär bild      

Dokument

Inledning Dokument kan kopplas till kund eller Avistaplats och nås via den mobila appen Gå till Inställningar -> Dokument för att administrera   Lägg till dokument Fylll i nödvändiga uppgifter …

Kvittera nycklar

Youtubefilm Kvittera nycklar Kvittera nycklar Nudda funktionen Kvittera Nycklar ÖVERFÖR NYCKEL TILL DIG SOM ANVÄNDARE Ta nyckeln från förvaringen och nudda den med din telefon. Nyckeln är nu registrerad att …

Dagens arbetsordrar

Mobil app-version 1.19.107 eller senare Dagens arbetsordrar Denna funktion kräver online status och är avsedd för arbetsledare som vill vara informerad om leveransstatus för medarbetare. Visar dagens leveranser på ett …

Mobil uppdatering 24 april 2019

Uppdatering planerad 24 april 2019 – en vecka senare för iOS Foton Foton tagna med Avistas mobila app (1.19.79 och senare) sparas  på telefonen/plattan i Galleriet för Android och i Albumet Kamerarulle för …