Automatisk omkontroll för INSTA

Inledning När en INSTA-kontroll underkänns ska en omkontroll göras inom 30 dagar. För att administratören ska slippa skapa en ny kontroll efter en underkänd kontroll kan man aktivera en automatisk omkontroll. Hur det fungerar Omkontroll skapas för den eller de kvalitetsprofiler som blir underkända Omkontrollen gäller i 30 dagar från den dag huvudkontrollen avslutades Omkontrollen … Read more

Signatur vid utförd kontroll

Inledning Som en bekräftelse på vika som var med vid en kontroll kan de lägga in sina signaturer när en kontroll avslutas. Förutsättningar Tjänsten Tillåt signatur måste vara vald för abonnenten, men ska inte kopplas till någon roll. Inställningar på webben Signatur kan göras möjlig eller tvingande på flera nivåer såsom organisation, kund, kontrakt eller … Read more

Mobil uppdatering 24 april 2019

Uppdatering planerad 24 april 2019 – en vecka senare för iOS Foton Foton tagna med Avistas mobila app (1.19.79 och senare) sparas  på telefonen/plattan i Galleriet för Android och i Albumet Kamerarulle för iOS. Se guide Foton tagna med den mobila appen

Foton tagna med den mobila appen

Inledning Foton tagna med Avistas mobila app (1.19.79 och senare) sparas  på telefonen/plattan i Albumet Pictures för Android och i Albumet Kamerarulle för iOS. De ligger kvar där tills du tar bort dem. Android (I tidigare versioner av Avistas app från version 1.18.107 har bilder sparats i en egen folder i internminnet på Android, men från version 1.19.79 … Read more

Alternativa organisationer vid inloggning

Alternativa organisationer vid inloggning Om man tillhör fler än en organisation så måste man vid inloggning välja organisation att logga in mot. Om en användare som i exemplet nedan tillhör organisationerna Övrigt South Main organization så måste hen vid inloggningen välja mellan dem. Det påverkar vilken roll hen har. Inloggning på mobil Det kan då … Read more

När flera personer delar schemarad i mobilen

När flera personer delar schemarad i mobilen Inledning Kräver mobilapp 1.19.51 eller senare När flera personer delar schemarad så kan de se samma orderleveranser i telefonen. Det kan vara praktiskt om man ska kunna ta samma leveranser i mån av tid, och inte i förväg vet vilka man kommer att ta. Pågående leveranser När en … Read more

Order skapade i mobilen

Det finns två sätt att skapa order i telefonen. Beroende på vilken metod man använder så fungerar det lite olika. ENGÅNGSORDER Skapa engångsorder https://avistatime.com/knowledge-base/skapa-engangsorder-i-mobilen/ Skapa meddelande för engångsorderr https://avistatime.com/knowledge-base/skapa-aviseringsmeddelande-for-engangsorder-i-mobilen/ Koppla meddelande till engångsorder skapad i mobilen https://avistatime.com/knowledge-base/koppla-avisering-till-engangsorder-skapad-i-mobilen/   ORDER/INSPEKTION Skapa order/inspektion  https://avistatime.com/knowledge-base/skapa-order-eller-inspektion-i-mobilen/ Skapa meddelande för order/inspektion https://avistatime.com/knowledge-base/skapa-aviseringsmeddelande-for-order-inspektion-skapad-i-mobilen/ Koppla meddelande till order/inspektion skapad i mobilen https://avistatime.com/knowledge-base/koppla-avisering-till-order-inspektion-skapad-i-mobilen/

Tillåt inte start av framtida leveranser

Det finns möjlighet att förhindra att en medarbetare i mobilen startar en order som är planerad för framtiden.   Lägg till tjänsten Tillåt inte att starta framtida leveranser (Disallow to start future deliveries) i den roll som medarbetaren har. Medarbetaren kan med den tjänsten aktiverad inte stega framåt eller bakåt i tiden, utan kan bara … Read more

Automatisk hantering av arbetspass

Automatiskt avslut Med en extra tjänst påslagen för en roll kan medarbetarnas påbörjade arbetspass automatiskt avslutas av Avista när det senaste utförda uppdraget avslutades. På det viset får medarbetaren ett incitament att rapportera korrekt slut på både arbetspass och uppdrag. Regler Arbetspass dagtid (dagschema) Kontroll och avslut görs vid midnatt (24:00) av arbetspass utförda på … Read more

1.19 Mobil Uppdatering

Uppdatering mars 2019 Mobil app version 1.19.60 Det är viktigt att uppdatera till den senaste appen. Du kan ha automatisk uppdatering av appen via Google Play eller AppStore. Uppdateringen kan av tekniska skäl komma senare i Appstore än Google Play. Bekräftelse av lagrat mobilnummer Från och med denna uppdatering ombeds du bekräfta eller ändra ditt redan … Read more

AVISTA ERBJUDANDE
Vi bjuder på momsen (25%)
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
GRATIS! TIDRAPPORTERING
Vi gör livet enklare för alla arbetsledare
     
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.
Artificiell intelligens i schemaläggningen.
avista ai - bemanning på 1 minut!
Ring Magnus för mer info.
070-5587800
eller träffas oss på MVTe.
Kistamässan 22-23 Januari
Monter G:14
avista ai - alla pass i rätt ordning på 1 minut!
Enklare kan det inte bli!