Rapporten Grund för fakturering

Youtubefilm Grund för fakturering   Rapporten Grund för fakturering Gå till Rapporter -> Grund för fakturering   Röda kolumner Beviljade insatser. Total kontraktstid. Inställda besök, avvisade besök och pausade besök. Gula …

Dokument på webben

Introduktion Tjänsten Avista -Dokumentation ger dig möjlighet att publicera och distribuera företagspolicy och andra viktiga dokument som är generella, till exempel bilpolicy, skyddsföreskrifter m.fl. samt  unika dokumentation gällande kunder till …

Ny grundorderplanering

Inledning Youtubefilm Grundorderplanering   Denna vy har tre flikar: Grundorderplan, Kartor och Översikt. Ny Grundorderplanering Den nya utformningen av liknar Daglig planering, men förändringar som görs här är tills vidare …

Bemanning med Avista AI

Youtubefilm Bemanning med Avista AI Inledning Avista AI är ett optimeringsverktyg för planering. Det tar hänsyn till de förutsättningar som finns för lagda scheman, kundbeställningar, utförares avtalade arbetstider och preferenser, …