Kvittera nycklar

Youtubefilm Kvittera nycklar Kvittera nycklar Nudda funktionen Kvittera Nycklar ÖVERFÖR NYCKEL TILL DIG SOM ANVÄNDARE Ta nyckeln från förvaringen och nudda den med din telefon. Nyckeln är nu registrerad att …

Ny grundorderplanering

Inledning Youtubefilm Grundorderplanering   Denna vy har tre flikar: Grundorderplan, Kartor och Översikt. Ny Grundorderplanering Den nya utformningen av liknar Daglig planering, men förändringar som görs här är tills vidare …

Bemanning med Avista AI

Youtubefilm Bemanning med Avista AI Inledning Avista AI är ett optimeringsverktyg för planering. Det tar hänsyn till de förutsättningar som finns för lagda scheman, kundbeställningar, utförares avtalade arbetstider och preferenser, …

Alla Kunder

Youtubefilm Hur man lägger till en ny kund Inledning Gå till Kunder -> Alla kunder I den tabell som visas finns många kolumner  som gör det möjligt att filtrera och …

Koppla Tag-ID

Youtubefilm Koppla Tag-ID Starta funktionen Starta funktionen i mobilens meny genom att peka på Koppla Tag-ID Skanna OBS! Beroende på din roll kan du ha behörighet att endast läsa Tag-ID, …

Ändra dagens skiftschema

Youtubefilm Ändra dagens skiftschema   Denna funktion är även kallad Mobil daglig planering Inledning Välj funktionen genom att peka på Ändra dagens skiftschema i menyn. Lägg till schemarader I vyn ser …