MyAvistaTime

Ladda ner myAvistaTime Denna app innehåller  personliga scheman, byte av scheman med kollegor, meddelande till arbertsledare om ansökan om ledighet mm Öppna Google Play och sök efter “myAvistatime”, klicka på …