Business Intelligence, Pivot-tabeller

You are here:
< Tillbaka

Rapporter med möjlighet till Pivot-tabeller

Pivot-tabeller kan skapas för ett flertal rapporter.

  • Arbetspassuppföljning
  • Avlöningslista
  • Uppdrag
  • Kvalitetsinspektioner
  • INSTA & Hygien
  • Städleveranser
  • Avvikelser

Spara på Min sida

Även genvägar till urval i Pivot-datatabeller går att spara på Min sida.

Spara rapport

Spara rapport med de sökkriterier och filter som du valt i en rapportvy.

Ge genvägen ett namn, bestäm om den ska vara synlig bara för dig (privat) eller för fler (delad). Om den ska vara synlig för fler så kan du ange för vilka organisationsenheter som genvägen ska vara tillgänglig för.

Ange tidsperiod för genvägens tillgänglighet. Standard är från dagens datum – tills vidare.