Bilagor

Senast uppdaterad april 24, 2019
You are here:
< Tillbaka

Orderbilagor

Gå till Kunder -> Alla kunder, klicka på Orderlista

Klicka på brevsymbolen i kolumnen Bilagor för att lägga till, ändra, ladda ner eller ta bort bilagor knutna till ordern.

De order som i kolumnen Bilagor har ett kuvert med ett nedstucket brev har en eller flera bilagor knuten till sig.

Bilagorna är möjliga att se i den mobila appen i Oplanerade uppdrag, Händelserapport och Mina orderleveranser (inkl. inspektioner). Detta förutsätter att filformatet kan hanteras av en applikation installerad på telefonen.

Lägg till bilaga

Lägg till bilaga genom att klicka på knappen Lägg till och välj sedan fil från datorn att ladda upp, och klicka på Ladda upp.

Fler än en fil kan laddas upp till samma order.

Ladda ner bilaga

Ladda ner bilaga genom att markera en befintlig bilaga och klicka på knappen Ladda ner och välj var på datorn där bilagan ska laddas ner.

Ta bort bilaga

Ta bort bilaga genom att markera en befintlig bilaga och klicka på knappen Ta bort.

Bekräfta borttag

Svara Ja eller Nej

Bilagor knutna till Avistaplatser

Gå till Kunder -> Alla kunder och klicka på Avistaplatser (Kartsymbolen)

Bilagor kan vara knutna till enskilda avistaplatser direkt under kund, och de kan vara knutna till nivåer över rumsnivån i lokalregister såsom våning, byggnad etc.

Klicka på brevsymbolen i kolumnen Bilagor för att lägga till, ändra, ladda ner eller ta bort bilagor knutna till Avistaplatsen.

De Avistaplatser som i kolumnen Bilagor har ett kuvert med ett nedstucket brev har en eller flera bilagor knuten till sig.

Bilagorna är möjliga att se i den mobila appen i Oplanerade uppdrag. Detta förutsätter att filformatet kan hanteras av en applikation installerad på telefonen.

Lägg till bilaga

Lägg till bilaga genom att klicka på knappen Lägg till och välj sedan fil från datorn att ladda upp, och klicka på Ladda upp.

Fler än en fil kan laddas upp till samma Avistaplats.

Ladda ner bilaga

Ladda ner bilaga genom att markera en befintlig bilaga och klicka på knappen Ladda ner och välj var på datorn där bilagan ska laddas ner.

Ta bort bilaga

Ta bort bilaga genom att markera en befintlig bilaga och klicka på knappen Ta bort.

Bekräfta borttag

Svara Ja eller Nej