Avlöningslista

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Avlöningslistan genom att i den övre menyn välja Användare -> Avlöningslista.

Välj månad, år och de organisationsenheter så du vill ha en översikrtlig vy över.

Klicka sedan på knappen Hämta.

Den tabell som efter det visas innehåller summerade uppgifter för medarbetarna under den valda perioden.

Bland annat visas utförd arbtstid, planerad arbetstid, och om det finns frånvaro registrerad.

Arbete kväll, helgdag, storhelg och natt har egna kolumner med arbetstid enligt de regler som satts upp för företaget.

Se menyalternativet Inställningar -> Helgdagar för att se vilka helgdagar som finns registrerade.

Se separat guide om Helgdagar för hur de ska registreras.

Frånvaro registreras för varje medarbetare under Användare -> Alla användare genom att där markera medarbetarens rad i tabellen, och sedan klicka på knappen Frånvaro.

Se separat guide om Användare för mer information om frånvaro.

Skriv ut

Markera en medarbetares rad i tabellen och klicka på på knappen Skriv ut. Du får då en vy liknande denna:

Gulmarkerade rader är veckoslut eller helgdagar.

Högerklicka någonstans på sidan och välj Skriv ut från den kortkommandomeny som visas.

Detaljerad vy

Om du vill ha mer detaljerade uppgifter om en medarbetare så markerar du raden med dennes namn och klickar på knappen Lönedetaljer.

Tabellen visar arbetspass som utförts enskilda dagar under månaden. Det kan vara ett eller två pass under samma dag. Med eller utan paus for lunch i själva passet.

Datum, faktisk starttid och sluttid, lunch, summa timmar, planerad start och sluttid. differens mellan planerad och faktisk tid. Summering av de olika tiderna ges i nederkanten av fönstret.

Kolumnerna Frånvaro (i tid) Frånvaroorsak och Frånvarokommentar ger information om frånvaro i tid och dess orsak.