Avistaplatser i översiktlig tabell

You are here:
< Tillbaka

Inleedning

Gå till Kunder → Avistaplatser i menyn.

Här hittar du Avistaplatser som är kopplade till kunder i en översiktlig tabell. De som tillhör en organisationsenhet utan att samtidigt tillhöra en kund finns inte med.

Många av fälten går att direkt redigera.

Färgkodning

Färgkodningen kan användas för att i Daglig planering se om någon kunds uppdrag är placerad på fel schema eller ej.

Det finns 16 färger att välja mellan.

Grått är valt som standard i Daglig planering för en plats, om inget annat är valt här.

Färgkodning av en Avistaplats

 • Markera en rad med aktuell Avistaplats
 • Klicka i fältet i kolumnen Områdesfärg på den markerade raden
 • Välj färgalternativ i den lista du får upp

Den markerade avistaplatsen ges vald områdesfärg, vilket syns i Daglig planering när Kundadress är vald att visas för leveranserna.

Färgkodning av en grupp avistaplatser

 • Filtrera på t ex postnummer, ort eller annat
 • Markera första raden
 • Markera sista raden samtidigt som du håller nere shift-tangenten
 • Håll nere shift-tangenten och klicka i kolumnen Områdesfärg på valfri markerad rad
 • Välj färgalternativ i den lista du får upp

Alla markerade avistaplatser ges samma valda områdesfärg, vilket syns i Daglig planering när Kundadress är vald att visas för leveranserna.

Avista-etiketter och nyckel-etiuketter

Markera avistaplatsen du är intresserad av och skrolla bort till kolumnerna NFC och  Nyckelbrickors NFC

De visar om det finns Avista-etiketter respektiver Nyckel-etiketter registrerade på avistaplatsen.

Klicka i något av fälten på raden för avisaplatsen under kolumnen NFC eller Nyckelbrickors NFC

Du får då upp formuläret för att ändra, lägga till eller ta bort etiketter kopplade till den avistaplatsen. Både vanliga etiketter och de kopplade till en nyckel visas i formuläret. De etiketter som gäller nycklar har Ja i kolumnen Nyckelbricka.

Lägg till avistaplats-etikett

 1. Ange sensorteknik och fyll i etiketten ID. Klicka på Spara bredvid fältet för ID-numret.

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Ta bort avistaplats-etikett

 1. Markera rad med avistaplats-etikett som du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta Bort

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Lägg till nyckel-etikett

 1. Ange sensorteknik och fyll i etiketten ID. Klicka på Spara bredvid fältet för ID-numret.
 2. Skriv in nyckelnumret i kolumnen Nyckelnr.
 3. Ändra i kolumnen Nyckelbricka till Ja.

Upprepa steg 1, 2 och 3  om du ska lägga till fler nycklar.

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Ta bort nyckel-etikett

 1. Markera rad med nyckel-etikett som du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta Bort

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Kartöversikt

Klicka på knappen Karta för att få en kartöversikt över de valda Avistaplatserna. Genom att föra muspekaren över de runda cirklar som representerar platserna kan du få mer information.

För att en avistaplats ska kunna visas på en karta så krävs att den har giltiga geografiska koordinater.