Avistaplatser under organisationsenhet

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Avistaplatser kan finnas under organisationsenheter som de tillhör. Men bara om de är direkt kopplade till dem.

Gå till Inställningar → Organisation i menyn.

Välj organisationsenhet och klicka på knappen Avistaplatser för att se och hantera Avistaplatser knuten till en organisationsenheten.

De Avistaplatser i tabellen du ser tillhör organisationsenheten men kan också tillhöra någon kund.

Användningsområde

Dessa Avistaplatser används för bl a Kiosk-installationer där man vill knyta en plats till den mobila enheten.