Avistaplatser under kund

Senast uppdaterad april 02, 2019
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Avistaplatser finns under respektive kund som de tillhör, enskilda eller i hierarkiskt lokalregister.

Gå till Kunder → Alla kunder i huvudmenyn. Välj kund och klicka på knappen Avistaplatser för att se Avistaplatser knuten till en kund.

De Avistaplatser du då ser är av två slag:

  • Enskilda Avistaplatser direkt under kund: oftast gatuadresser och grund för order- eller serviceleveranser. Det är avistaplatser av detta slag som beskrivs i denna guide.
  • Avistaplats med hierarkiska lokalregister: med information om t ex område, byggnad, våning och enskilda lokaler. De är till grund för INSTA- och Hygien-inspektioner. De beskrivs i guiden Hantera Lokalregister.

Lägg till Avistaplats

Klicka på knappen Ny Avistaplats för att lägga till en enskild Avistaplats

På första fliken är allmän information om namn, adress och ev. sensorteknik.

Om gatuadress och postort fylls i kan geografiska koordinater beräknas automatiskt.

NFC eller QR-kod kan knytas till Avistaplatsen genom fälten Sensorteknik och underliggande fält. På andra fliken kan lokalspecifika uppgifter anges.

På den tredje fliken kan egna kvalitetsmetoder knytas till avistaplatsen

Ändra Avistaplatser under kund

Markera kund och klicka sedan på Avistaplatser i knappraden.

Varje kund har en eller flera Avistaplatser. Det är platser som antingen innehåller en adress, eller en hierarki av lokaler. Lokalregister beskrivs i guiden Hantera Lokalregister. I denna guide beskrivs endast enkla Avistaplatser med adresser.

Markera Avistaplatsen du är intresserad av

Adressuppgifter mm

Avistaplatsnamn, Adress, Postort, Postnummer, Portkod, Nyckelnummer, och Beskrivning kan direkt ändras genom att klicka i fältet och skriva in ett nytt värde. Övriga värden går inte att direkt ändra.

OBS! Kom ihåg att ändringar av adressen även påverkar redan gjorda registreringar av besök. Ska kunden ha en helt ny adress så är det bättre att lägga till en ny Avistaplats och inaktivera den gamla.

Geografiska koordinater (Longitud och latitud) ändras automatiskt om man ändrar gatuadress och postort.

Avista-etiketter och nyckel-etiuketter

Markera avistaplatsen du är intresserad av och skrolla bort till kolumnerna NFC och  Nyckelbrickors NFC

De visar om det finns Avista-etiketter respektiver Nyckel-etiketter registrerade på avistaplatsen.

Klicka i något av fälten på raden för avisaplatsen under kolumnen NFC eller Nyckelbrickors NFC

Du får då upp formuläret för att ändra, lägga till eller ta bort etiketter kopplade till den avistaplatsen. Både vanliga etiketter och de kopplade till en nyckel visas i formuläret. De etiketter som gäller nycklar har Ja i kolumnen Nyckelbricka.

Lägg till avistaplats-etikett

  1. Ange sensorteknik och fyll i etiketten ID. Klicka på Spara bredvid fältet för ID-numret.

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Ta bort avistaplats-etikett

  1. Markera rad med avistaplats-etikett som du vill ta bort.
  2. Klicka på Ta Bort

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Lägg till nyckel-etikett

  1. Ange sensorteknik och fyll i etiketten ID. Klicka på Spara bredvid fältet för ID-numret.
  2. Skriv in nyckelnumret i kolumnen Nyckelnr.
  3. Ändra i kolumnen Nyckelbricka till Ja.

Upprepa steg 1, 2 och 3  om du ska lägga till fler nycklar.

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Ta bort nyckel-etikett

  1. Markera rad med nyckel-etikett som du vill ta bort.
  2. Klicka på Ta Bort

Klicka sedan på Spara nertill i formuläret.

Du ser nu att uppgifterna i tabellen har uppdaterats.

Ta bort Avistaplats

Markera den Avistaplats du vill ta  bort och klicka på knappen Ta bort Avistaplats för att ta bort den.

Om den aldrig använts i rapportering så kan den tas bort. i annat fall kan den bara inaktiveras genom att man sätter ett Slutdatum på den.

 

AVISTA ERBJUDANDE
Vi bjuder på momsen (25%)
GÖR SOM
MÅNGA ANDRA
MARKNADENS
SMARTASTE APP!
BLI BÄST!
FÖRBÄTTRA DIN LÖNSAMHET!
Avista visar vägen in i den digitala världen
Kistamässan 2-3 oktober
Välkommen till Clean & Facility mässan och vår monter direkt i eentrén A:03!
Vi visar bland annat :
- Kvalitetsmetoder och kvalitetsrapportering
- Arbetsordrar och instruktioner
- Schemaläggning och närvarorapportering
GRATIS! TIDRAPPORTERING
Vi gör livet enklare för alla arbetsledare
     
NEW!
FOLLOW US.
Prenumerera nu! Du får tillgång till tips & tricks och erbjudanden.
Artificiell intelligens i schemaläggningen.
avista ai - bemanning på 1 minut!
Ring Magnus för mer info.
070-5587800
eller träffas oss på MVTe.
Kistamässan 22-23 Januari
Monter G:14
avista ai - alla pass i rätt ordning på 1 minut!
Enklare kan det inte bli!