Avistaplatser och adresskoordinater

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Ofta används adressen på en Avistaplats även som namn på Avistaplatsen. Det är vanligast då kunden är en privatkund. Mer korrekt vore att ange ‘Hemmet’ eller något liknande som Avistaplatsnamn i det fallet.

Koordinater

Det är bara det som anges som gatuadress och postort tillsammans som är grund till vilka geografiska koordinater, longitud och lattitud, som används för platsen i systemet.
Det är gatuadress, postnummer och postort som visas som adress i mobilen.
Man kan ändra adress och koordinater i fyra olika situationer.

Ny kund

När man skapar en ny kund finns fält för att ange uppdragsadress och postort i formuläret. De avgör vilka geografiska koordinater som platsen får.
Gå till Kund -> Alla kunder
Klicka + Kund
(Adressuppgifterna kan hämtas automatiskt ifrån publikt register om du har den extra tjänsten för att hämta data baserat på personnummer/organisationsnummer)

Ny Avistaplats

När man lägger till en ny Avistaplats under befintlig kund  finns fält för att ange gatuadress och postort i formuläret. De avgör vilka geografiska koordinater som platsen får.
Gå till Kund -> Alla kunder
Markera kund och klicka på knappen för Avistaplatsr (Kartsymbol)
Klicka + Avistaplats

Ändra Avistaplats under vald kund

N​är man redigerar en adress på en Avistaplats under en vald kund​ så kan man redigera de olika uppgifterna om platsen, bland annat adressen.
Gå till Kund -> Alla kunder i menyn.
Markera kund -> Välj Avistaplatser (Kartsymbol) i menyn.
Markera Avistaplatsen, ta bort nuvarande gatuadress och postort, lägg sedan in ny gatuadress och postort.

Ändra Avistaplats i Avistaplatstabellen

N​är man redigerar en adress på en Avistaplats under i Avistaplatstabellen​ så kan man redigera de olika uppgifterna om platsen, bland annat adressen.
Gå till Kund -> Avistaplatser i menyn
Sök fram aktuell Avistaplats. Markera Avistaplatsen, ta bort nuvarande gatuadress och postort, lägg sedan in ny gatuadress och postort.