Avistameddelanden

You are here:
< Tillbaka

Youtubefilm Avistameddelanden

Inledning

Med Avistameddelande kan du nå hela eller delar av ditt företag på ett effektivt sätt, med ett meddelande som mottagarna ser vid inloggning till webb eller mobil.

Gå till Inställningar Avistameddelanden för att komma till denna funktion.

Du kommer då till ett formulär som ser ut så här:

Skapa och skicka meddelande

Välj mottagare.

Du kan välja alla användare eller välja ut enskilda användare.

Välj roll

Istället för att välja enskilda användare kan du välja vilka roller de ska ha för att få ditt meddelande.

Välj destination

Välj om meddelandet ska visas på webben, i mobilen eller både och.

Välj start- och slutdatum

Välj under vilken tidsperiod som meddelandet ska visas för valda mottagare.

Skriv meddelandet

Skriv ett nytt meddelande eller kopiera ett tidigare meddelande.

Skriv ditt meddelande i det stora meddelandefältet.

Skicka meddelandet

Klicka på Skicka om du vill skicka det.

Du får en bekräftelse på om meddelandet skickats eller ej.

Mottagarna får meddelandet vid nästa inloggning.

En mottagare kan när denne får meddelandet välja att inte få meddelandet vid fler inloggningar genom att markera att inte ska visas igen.

Kopiera meddelande

Du kan dubbelklicka på ett tidigare meddelande i listan till höger. Det meddelandet kopieras då över till textfältet till vänster och kan redigeras om du så vill innan det skickas.

Ta bort meddelande

Om du vill ta bort ett meddelande så markerar du det och klickar på knappen med en soptunna i nedre högra hörnet av fönstret.

Avsluta

Avsluta genom att klicka på krysset i övre högra hörnet på fönstret.