Aviseringar

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Detta är en samlande guide som på ett övergripande sätt beskriver förutsättningarna för aktivera aviseringar på olika händelser.

  • Skapa Aviseringsmeddelanden
  • Ange möjliga aviseringsmottagare
  • Koppla aviseringsmeddelanden till händelser
  • Hantera aviseringsmeddelanden via epost

Länkar ges till andra guider som beskriver delar av hur aviseringar sätts upp. Vid sökning i kunskapsbasen återfinns dessa liksom denna guide beroende på hur specifik frågeställningen är.

Skapa aviseringsmeddelanden

De meddelanden som ska användas måste vara skapade och anpassade till den sorts avisering de ska användas för. Dvs Arbetspass, Order, Aktivitet, Lokalbaserad kvalitetsmetod, Enhetsbaserad kvalitetsmetod etc. De kan däremot återanvändas för händelser av samma typ.

Se separata guider som beskriver hur meddelanden skapas för olika slags händelser.

Meddelandena kan endast användas tillsammans med den typ av händelse som de är skapade för.

Om det görs förändringar i ett meddelande så måste det kopplas igen till den aktivitet, order etc som det ska användas tillsammans med, för att förändringarna i meddelandet ska slå igenom.

Ange möjliga aviseringsmottagare

Statiska mottagare:

Statiska mottagare måste vara ha epostadress eller telefonnummer i sin kontaktinformation  som användare och den måste vara av typen aviseringsmottagare.

ENDAST de som är inlagda som användare kan vara statiska mottagare. De måste inte ha en inloggning. Det räcker med Namn, behörighet och kontaktuppgifter.

Dynamiska mottagare:

Dynamiska mottagare är kontakter knutna till Serviceutförare, Kund, Kontrakt, Organisation.

Kontaktroller

Aviseringsmottagare anges för de kontakter som ska ha aviseringar.

Huvudkontakt anges för de kontakter som är huvudkontakter för Kund, Kontrakt eller Organisation. De visas då också i tabellen över kund/kontrakt och tabellen över organisation. Huvudkontakt kan för tydlighets skull anges for en användares (serviceutförares) egna kontaktuppgifter, om fler kontakter av någon anledning ges.

Flera telefonnummer och epost-adresser kan hanteras för varje aviseringsmottagare.

Kontakter för olika objekt

Kundkontakt:

Kundkontakt i detta sammanhang är en kontakt registrerad på en kunds Kontaktflik, med kontaktrollen Aviseringsmottagare.

Gå till Kunder -> Alla Kunder. Sök fram och markera kunden. Klicka på Ändra kund. Välj fliken Kontaktuppgifter.

Om ingen kontakt finns i listan, så gör en sökning genom att skriva in epost, namn eller telefonnummer i sökfältet och klicka på Sök.

Om kontakten finns i sökresultatet kan du koppla den till objektet genom att bocka för den till vänster.

Finns inte kontakten i sökresultatet så klicka på + kontakt. Du får då upp ett formulär att fylla i.

Se beskrivning av Kontaktboken

Välj  Aviseringsmottagare för de kontakter som ska ha aviseringar genom att klicka i fältet under Kontaktroll.

Kontraktskontakt:

Kontraktskontakt i detta sammanhang är en kontakt registrerad på ett kontrakts Kontaktflik, med kontaktrollen Aviseringsmottagare.

Gå till Kunder -> Alla Kunder. Sök fram kontraktet och markera kontraktet. Klicka på Ändra kontrakt. Välj fliken Kontaktuppgifter.

Om ingen kontakt finns i listan, så gör en sökning genom att skriva in epost, namn eller telefonnummer i sökfältet och klicka på Sök.

Om kontakten finns i sökresultatet kan du koppla den till objektet genom att bocka för den till vänster.

Finns inte kontakten i sökresultatet så klicka på + kontakt. Du får då upp ett formulär att fylla i.

Se beskrivning av Kontaktboken

Välj  Aviseringsmottagare för de kontakter som ska ha aviseringar genom att klicka i fältet under Kontaktroll.

Organisationskontakt:

Organisationskontakt i detta sammanhang är en kontakt registrerad på en organisationsenhets Kontaktflik, med kontaktrollen Aviseringsmottagare.

Gå till Inställningar-> Organisation. Sök fram organisationen och markera den. Klicka på Kontakter. Hela formuläret handlar om kontakter.

Om ingen kontakt finns i listan, så gör en sökning genom att skriva in epost, namn eller telefonnummer i sökfältet och klicka på Sök.

Om kontakten finns i sökresultatet kan du koppla den till objektet genom att bocka för den till vänster.

Finns inte kontakten i sökresultatet så klicka på + kontakt. Du får då upp ett formulär att fylla i.

Se beskrivning av Kontaktboken

Välj  Aviseringsmottagare för de kontakter som ska ha aviseringar genom att klicka i fältet under Kontaktroll.

Användare/Serviceutförare:

Gå till Användare-> Alla användare. Sök fram användaren och markera den. Klicka på Ändra användare. Välj fliken Kontaktuppgifter.

Om ingen kontakt finns i listan, så gör en sökning genom att skriva in epost, namn eller telefonnummer i sökfältet och klicka på Sök.

Om kontakten finns i sökresultatet kan du koppla den till objektet genom att bocka för den till vänster.

Finns inte kontakten i sökresultatet så klicka på + kontakt. Du får då upp ett formulär att fylla i.

Se beskrivning av Kontaktboken

Lägg upp användaren som en kontakt till sig själv på kontaktfliken i formuläret för Användare. Ge denne kontaktrollerna Huvudkontakt (För att markera att det är användarens egna kontaktuppgifter) och Aviseringskontakt (För att möjliggöra aviseringar).

OBS! SMS skickas till den telefon som serviceutföraren loggat in på.

Välj  Aviseringsmottagare för övriga kontakter som ska ha aviseringar genom att klicka i fältet under Kontaktroll.

Koppla aviseringsmeddelanden till händelser

För att aktivera ett aviseringsmeddelande så måste det kopplas till någon händelse, se nedan.

 

Aviseringsmeddelanden via epost

Mängden och storleken på bilagor överstiger ibland vad som kan tas emot i inkorgen. Det resulterar i att meddelanden inte kommer fram eller är ofullständiga.

Rapporter kan istället laddas ner via länkar i aviseringens meddelande.

Klicka på länkarna för att ladda ner dokumenten till din dator. Om länken inte verkar fungera så vänta några minuter och klicka igen, detta då synkroniseringen mellan servrar sker var 5:e minut.

————————————————————————————————————————————

Rapporten Aviseringsuppföljning

Se guiden

Rapporten Aviseringsuppföljning