Automatisk utloggning i den mobila appen

You are here:
< Tillbaka

Standardtid för utloggning

Tiden för automatisk utloggning är satt som en parameter för hela företaget. Som standard är den satt till 120 minuter. Kontakta Avista Time Support om ni vill att den ska ändras till något annat.

Aktivering av automatisk utloggning

Aktivering av den automatiska utloggningen görs på rollnivå i Inställningar -> Roller med en markering i en kryssruta för rollen i kolumnen Automatisk utloggning.

Alla medarbetare med en roll där automatisk utloggning är aktiverad blir automatiskt utloggade efter att ha varit inaktiva den satta tiden.

Användare med inloggning till Tidterminaler och Nyckelskåp bör vara undantagna från automatisk utloggning av praktiska skäl.