Automatisk omkontroll för INSTA

You are here:
< Tillbaka

Inledning

När en INSTA-kontroll underkänns ska en omkontroll göras inom 30 dagar. För att administratören ska slippa skapa en ny kontroll efter en underkänd kontroll kan man aktivera en automatisk omkontroll.

Hur det fungerar

 • Omkontroll skapas för den eller de kvalitetsprofiler som blir underkända
 • Omkontrollen gäller i 30 dagar från den dag huvudkontrollen avslutades
 • Omkontrollen kopplas automatisk till samma schemarad som huvudkontrollen var utförd på

Aktivering av automatisk omkontroll

Automatisk omkontroll kan aktiveras på olika nivåer: organisation, kund eller kontrakt.

Aktivering för organisation

Skall alla kunder och kontrakt som är kopplade till organisation ha omkontroll så aktivera den för organisationen.

 • Gå till Inställningar > Organisation
 • Markera organisation
 • Klicka på knappen INSTA inställningar
 • Gå till fliken Inspektionsinställningar
 • Aktiviera Tillåt omkontroll. Tryck på Spara

Aktivering för kund

Skall alla kontrakt som är kopplade till kunden ha omkontroll så aktivera den för kunden.

 • Gå till Kunder > Alla kunder
 • Markera Kund och Klicka på knappen Ändra kund
 • Klicka på knappen Inställningar
 • Gå till fliken Inspektionsinställningar
 • Aktivera Tillåt omkontroll
 • Tryck på knappen Spara

Aktivering för kontrakt

Om enbart ett kontrakt skall ha omkontroll så aktivera den för kontraktet,

 • Gå till Kunder > Alla kunder
 • Markera Kund och öppna visningen av kontrakt genom att klicka på det lilla krysset till vänster om kundnamnet
 • Markera kontrakt och klicka på knappen Ändra kontrakt
 • Klicka på knappen Inställningar
 • Gå till fliken Inspektionsinställningar
 • Aktivera Tillåt omkontroll
 • Tryck på knappen Spara