Automatisk hantering av arbetspass

You are here:
< Tillbaka

Automatiskt start eller avslut av arbetspass

Med en extra tjänst påslagen för en roll kan medarbetarnas arbetspass automatiskt startas av Avista när det första utförda uppdraget startas
(Det görs direkt)
Med en extra tjänst påslagen för en roll kan medarbetarnas påbörjade arbetspass automatiskt avslutas av Avista när det senaste utförda uppdraget avslutades.
(Det görs i efterhand i början av nästa dygn)

OBS! Den som har individuellt arbetspass och inte schemalagda arbetspass har inte denna koppling till order, utan arbetspasset avslutas 23.59 utan hänsyn till order om tjänsten för att hantera automatiska arbetspass är på.

OBS! Fungerar bara om användaren är kopplad till en schemarad. Varje ny  kopplad rad blir till ett planerat arbetspass, med sin egen start och slut​

Regler

Arbetspass dagtid (dag-schema)

Start av arbetspass

Om tjänsten för automatisk start av arbetspass är på så startas arbetstiden när det första uppdraget startas på arbetsschemat-.

Alternativt kan det finnas ett krav att arbetspasset startas före första uppdraget. startas.

Avslut av arbetspass
Om tjänsten för automatiskt avslut av arbetspass är på så görs vid midnatt (24:00) en kontroll av arbetspass utförda på dagtid och baserar sig på följande regler.
  • Om arbetspasset inte är avslutat så räknas det som avslutat när det senast utförda uppdraget avslutades på det schema som arbetspasset tillhör.
  • Om inget fullständigt uppdrag utförts under dagen på dagsschemat så avslutas arbetspasset vid midnatt 23:59).

Arbetspass nattetid (natt-schema)

Start av arbetspass

Om tjänsten för automatisk start av arbetspass är på så startas arbetstiden när det första uppdraget startas på arbetsschemat-.

Alternativt kan det finnas ett krav att arbetspasset startas före första uppdraget. startas.

Avslut av arbetspass
Om tjänsten för automatiskt avslut av arbetspass är på så görs vid middag (12:00) en kontroll av arbetspass utförda på natten och baserar sig på följande regler.
  • Om arbetspasset inte är avslutat så räknas det som avslutat när det senast utförda uppdraget avslutades på det schema som arbetspasset tillhör.
  • Om inget fullständigt uppdrag utförts under natten på nattschemat så avslutas arbetspasset vid middag 11:59).

Meddelande till medarbetaren vid nästa inloggning

Vid nästa inloggning får medarbetaren ett meddelande i mobilen som informerar om att arbetspasset har avslutats automatiskt och när det skedde. Medarbetaren ska då kommentera det för att komma vidare efter inloggningen.

Försenad registrering vid dålig kommunikation

Om registrering av avslutat arbetspass i mobilen är försenad vid dålig kommunikation mellan mobil och server så kommer registrerad tid att övertrumfa det automatiska avslutet när den kommer in till servern.

Tjänsten som behöver vara påslagen för rollen är

  • Hantering av ofullständiga arbetspass

Gå till Inställningar -> Roller, klicka på knappen  Tjänster, markera tjänsterna för de roller där den ska vara aktiva.

  • Hantera automatiska arbetspass
  • Tillåt auto-start for arbetspass
  • Tillåt auto-slut for arbetspass

Saknar du tjänsten så kontakta Avista Support så lägger vi till den till ert konto.

Rapporten Arbetspassuppföljning

I kolumnerna Starttid vald eller Sluttid vald finns Auto med när det skett en automatisk förändring.

Startid vald med status Auto:  Arbetspasset har startatsautomatiskt,

Sluttid vald med status: Auto: Arbetspasset har avslutats automatiskt,