Automatisk hantering av arbetspass

Senast uppdaterad november 27, 2019
You are here:
< Tillbaka

Automatiskt avslut

Med en extra tjänst påslagen för en roll kan medarbetarnas påbörjade arbetspass automatiskt avslutas av Avista när det senaste utförda uppdraget avslutades.
På det viset får medarbetaren ett incitament att rapportera korrekt slut på både arbetspass och uppdrag.

Regler

Arbetspass dagtid (dagschema)

Kontroll och avslut görs vid midnatt (24:00) av arbetspass utförda på dagtid och baserar sig på följande regler.
  • Om arbetspasset inte är avslutat så räknas det som avslutat när det senast utförda uppdraget avslutades på det schema som arbetspasset tillhör.
  • Om inget fullständigt uppdrag utförts under dagen på dagsschemat så avslutas arbetspasset vid midnatt 23:59).

Arbetspass nattetid (nattschema)

Kontroll och avslut görs vid middag (12:00) av arbetspass utförda på natten och baserar sig på följande regler.
  • Om arbetspasset inte är avslutat så räknas det som avslutat när det senast utförda uppdraget avslutades på det schema som arbetspasset tillhör.
  • Om inget fullständigt uppdrag utförts under natten på nattschemat så avslutas arbetspasset vid middag 11:59).

Vid nästa inloggning får medarbetaren ett meddelande i mobilen som informerar om att arbetspasset har avslutats automatiskt och när det skedde. Medarbetaren ska då kommentera det.

De som har individuellt arbetspass och inte schemalagda arbetspass har inte denna koppling till order utan av användaren oavslutat arbetspasset avslutas 23.59

Försenad registrering pga dålig kommunikation

Om registrering av avslutat arbetspass i mobilen är försenad pga dålig kommunikation mellan mobil och server så kommer den att övertrumfa det automatiska avslutet när den kommer in till servern.

Tjänsten som behöver vara påslagen för rollen är

  • Hantering av ofullständiga arbetspass

Gå till Inställningar -> Roller, klicka på knappen  Tjänster, markera tjänsterna för de roller där den ska vara aktiva.

Saknar du tjänsten så kontakta Avista Support så lägger vi till den till ert konto.

Rapporten Arbetspassuppföljning

I kolumnerna Starttid vald eller Sluttid vald finns Auto med när det skett en automatisk förändring.

Starrtid vald med status Auto: Om ett uppdrag startas utan påbörjat arbetspass så startas ett arbetspass automatiskt, förutsatt att ovan nämnda tjänst är påslagen på medarbetarens roll.

Sluttid vald med status: Auto: Arbetspasset har avslutats automatiskt enligt reglerna beskrivna ovan.