Attest av arbetspass

Senast uppdaterad september 13, 2019
You are here:
< Tillbaka

Attest av arbetspasss

En presentation av den avancerade attesteringsfunktionen med hjälp av filmer

Youtube film Arbetspass attestering till tidspecifikationen [wp-svg-icons icon=”youtube” wrap=”i”]

 

Daglig Kund och arbetspass attest

Youtube film Daglig Kund och arbetspass attest [wp-svg-icons icon=”youtube” wrap=”i”]

Attest av arbetspass

Inledning

Presentation av den enklare attesteingsfunktionen för enskilda pass.

Gå till Användare -> Arbetspassuppföljning i menyn.

Välj tidsperiod och ladda ner och filtrera.

Markera en rad med utfört arbetspass och klicka på Bekräfta för att bekräfta den utförda tiden.

Du får då upp ett nytt formulär med arbetspassets starttid och sluttid samt de utförda uppdragen däremellan.

Formulär för bekräftelse av arbetspass

Här kan du bekräfta eller ändra arbetspasset och de ingående uppdragen.

Förklaring till röda nummer i ovanstående bild
1 – Utförarens namn, stega bakåt < eller framåt > i listan med utförare. 

Namn på aktuell utförare.

2 – Datum, vilket också går att stega bakåt < och framåt >

Datum för valt arbetspass.

3 – Lunch som ingår i arbetspasset anges här

Eventuell lunchtid som ingår i arbetspassplaneringen visas här.

4 – Om arbetspasset är beordrat så markeras det i checkboxen här.

Bocka för denna checkruta om arbetspasset är beordrat.

5 – Aktuellt saldo i tidsbanken.

Det saldo som utföraren har i tidsbanken visas här.

6 – Planerad starttid och sluttid för arbetspass samt kundnamn för uppdragen under passet

Förutom starttid inom parentes och sluttid inom parentes för arbetspasset finns i denna kolumn namnen på kunderna uppdrag utförts för under arbetspasset.

7 – Planerade starttider och sluttider för uppdragen under arbetspasset

De tider som är planerade som starttider och sluttider för uppdragen visas i denna kolumn.

8 – Vald starttid och sluttid för arbetspasset.

De tider som är valda som starttid och sluttid för arbetspasset med tidväljaren visas i denna kolumn. Dessa är de tider som visas i den utskrivna lönespecen.

9 – Starttider enligt registreringar i mobilen

De faktiska tider då utföraren registrerade start av arbetspass och för uppdrag under passet enligt mobilens klocka. Observera att den valda tiden för arbetspass kan vara en annan än den tid då registreringen gjordes i mobilen, och det är den valda tiden som gäller som underlag för lönespecen.

Om den faktiska tiden för arbetspass ändras manuellt här av administratören så krävs en kommentar och ändringen slår då även igenom i kolumn 8.

10 – De tider som starttiderna kom in till vår server. 

I denna kolumn anges vid vilka tider som de inrapporterade starttiderna kom in till vår server. Om telefonens varit i offline-läge kan detta vara betydligt senare än den inrapporterade starttiden.

11 – Sluttider enligt registreringar i mobilen

Den faktiska tiden då utföraren registrerade sluttiden för arbetspass och för uppdrag under passet enligt mobilens klocka.

Tiderna kan ändras, men då krävs en kommentar.

12 – De tider som sluttiderna kom in till vår server. 

I denna kolumn anges vid vilka tider som de inrapporterade sluttiderna kom in till vår server. Om telefonens varit i offline-läge kan detta vara betydligt senare än den inrapporterade sluttiden.

13 – Avvisade uppdrag

Bocka för denna checkruta om uppdraget är avvisat. Skriv kommentar.

14 – Planerad varaktighet för uppdragen

Här anges hur långa uppdragen planerades vara

15 – Faktisk varaktighet för uppdragen

Här anges hur långa uppdragen faktiskt blev, deras verkliga tider.

16 – Avdragen tid

Här anges eventuellt avdragna tider på uppdragen.

17 – Kommentar/Aktivitet
18 – Bekräftelse
19 – Summeringar av planerad tid, faktisk tid och avdrag.

Bekräftelse av arbetspass

Klicka på knappen bekräfta för att bekräfta arbetspassets tider.

Om du använder tidbanken får du upp ett formulär för att ändra tidbankens uppgifter.

Acceptera eller ändra föreslagna värden.

Klicka på Spara