Individuella arbetspass

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Här beskrivs hur man lägger upp individuella arbetstider för användare. Samt hur man kan skriva ut planerade arbetstider.

Individuella arbetstider är oberoende av arbetstider knutna till skiftscheman. De är lämpliga för administrativ personal som inte arbetar ute på fältet och för sk patruller som hjälper till och tar över uppdrag från andra scheman än det egna i mobilen. I det senare fallet så vill man ha en sammanhängande arbetstid och undvika att splittra arbetstiden på olika schemans tider vid rapporteringen.

Arbetstider

Gå till Användare -> Alla Användare

Markera en användare och klicka på knappen Arbetstider i menyn. Detta val används för att registrera individuella arbetstider.

Du får då upp denna vy, tom eller med några existerande arbetstidsscheman.

Nya arbetstider

Välj Nya arbetstider i knappraden

Välj Giltighetstid med startdatum och slutdatum.

Du kan också ange vilken Organisation som arbetstiden gäller, vilket krävs om användaren arbetar för flera organisationer.

Du kan ange Fast arbetstid som gäller måndag-fredag

Ange arbetspasset med formatet timme:minut – timme:minut. Ange lunchrasten enligt samma format, alternativt längden på lunchrasten i formatet timme:minut. Finns redan tider registrerade för andra medarbetare så kan du välja bland dem med rullgardinsmenyer.

Välj Spara för att spara, eller välj Stäng om du ångrat dig.

Du kan också ange ett Rullande schema. Där kan tiderna växla mellan veckodagar och mellan veckor.

Ange antal veckor som ingår i det rullande schemat. Du får då motsvarande antal fält och rader att fylla i.

Ange arbetspasset med formatet timme:minut – timme:minut. Ange lunchrasten enligt samma format, alternativt längden på lunchrasten i formatet timme:minut. Finns redan tider registrerade för andra medarbetare så kan du välja bland dem med rullgardinsmenyer.

Du kan även välja att dela upp arbetstiden i 2 skift genom att markera den rutan.

I exemplet ovan har ett rullande schema på 3 veckor valts, där det även finns 2 skift vissa dagar.

Endast första veckans tider är synliga på bilden, men man kan skrolla för att se andra veckans tider.

Välj Spara för att spara, eller välj Stäng om du ångrat dig.

Kopiera arbetstider

Markera schema och klicka på Kopiera arbetstider i knappraden.

Du kan ändra giltighetstid och tider för arbetspassen.

Välj Spara för att spara som ett nytt schema, eller välj Stäng om du ångrat dig.

Ändra eller visa arbetstider

Markera schema och klicka på Ändra arbetstider i knappraden.

Du kan titta på eller ändra giltighetstid och tider för arbetspassen.

Välj Stäng om du bara tittat eller Spara för att spara ändringar av schemat.

Ta bort arbetstider

Markera schema och klicka på Ta bort arbetstider i menyn.

Scheman som inte har trätt i kraft ännu kan tas bort. Om schemat är aktivt kan det inte tas bort – då får du ett felmeddelande.

Ett aktivt schema kan inte tas bort, utan avslutas genom att ange ett slutdatum för dess giltighet. Det finns då kvar men är inaktivt.

Skriv ut planerade arbetstider

Detta val ger möjlighet att skriva ut en eller flera användares planerade arbetstider under en tidsperiod. Markera användare i listan över användare och välj Skriv ut i menyn.

Välj användare eller organisationsenhet och övriga kriterier och klicka på Skriv ut.

Utskrift sker till en flik i webbläsaren.

Högerklicka på fliken och välj att Skriva ut med skrivare.