Arbetspassuppföljning

Senast uppdaterad augusti 28, 2019
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Denna guide beskriver hur man kan se och hantera användarnas arbetstider.

Välj Användare → Arbetspassuppföljning

Val av tidsperiod

Välj tidsperiod

Anpassat ger möjlighet att välja ett start- och slutdatum med hjälp av en kalenderfunktion.

I större organisationer kan det löna sig att redan vid sökningen välja ut vilka organisationsenheter som ska ingå. Klicka på de olika enheterna. De valda visas i gult. Det är möjligt att filtrera på valda enheter senare.

När du valt rapport och tidsperiod klickar du på knappen med ett moln och nedåtpil i menyn.

Den lista med data som man får upp visar planerade arbetstider och utförda arbetstider. De utförda arbetstiderna kan vara antingen enligt schema (planerade) eller utanför schema (oplanerade).

Filtrering av data

Du kan därefter filtrera data för att få fram det data i tabelloen som är intressant för dig.

Du kan filtrera på:

  • Veckodag
  • Status (Planerad, Pågående eller Avslutad)
  • Användare (Vilken eller vilka medarbetares arbetspass som eftersöks)
  • Organisationsenhet (Kan väljas redan vid sökningen)
  • Planerad starttid
  • Planerad sluttid
  • Källa (Daglig planering, arbetstidsschema eller annat)
  • Schema (Schema inklusive schemarad)
  • mm

Lägg till arbetspass

Det är möjligt att manuellt lägga till arbetspass. Det kan vara oplanerat eller planerat.

Nytt oplanerat arbetspass

Sök fram den användare det gäller antingen genom att skrolla i listan över användare, eller som på bilden nedan filtrera på del av namnet, och klicka på det alternativ du väljer.

Observera att filtreringen är känslig för stor och liten bokstav.

Ange Från och med genom att klicka på fältet bredvid och välj dag och tid i kalendern som visas.

Gör motsvarande för Slutdatum om det är ett arbetspass är avslutat. Lämna Slutdatum orört om det är ett arbetspass som startat men inte är avslutat.

Välj sedan Organisation och därefter Spara.

Nytt planerat arbetspass

Om du vill lägga in ett arbetspass som är planerat så markera det planerade arbetspassset i tabellen och klicka på Nytt arbetspass i knappraden.

Du får då upp ett formulär med flera ifyllda uppgifter.

Du kan välja att spara de förvalda tiderna genom att klicka på Spara, eller så kan du ändra dem innan du sparar.

Ändra arbetspass

Så här gör du för att ändra arbetspass

Markera en rad med Pågående eller Avslutat arbetspass och klicka på Ändrat utfört pass för att lägga till eller ändra tider i arbetspasset.

Ändra start eller sluttid, ge en kommentar och klicka på Spara.

OBS! Ändringar går att göra t o m slutet av månaden efter att arbetspasset utförts.

Ta bort arbetspass

Du kan ta bort ett Pågående eller Avslutat arbetspass. Markera arbetspasset och klicka på Ta bort i knappraden. Du ombeds att bekräfta eller ångra.

Planerade arbetspass går inte att ta bort här utan måste göras på schemat.

Ta bort flera arbetspass samtidigt

Du behöver nu inte längre ta bort varje pass for sig, utan kan välja ut flera som ska tas bort samtidigt.

Klicka på knappen Ta bort Många (Soptunna + Många)

Du får då upp denna vy, och kan i första kolumnen markera Alla eller utvalda arbetspass som du vill ta bort.

Klicka därefter på knappen Ta bort Utvalda (Soptunna + Utvalda)

Observera att det endast är Pågående eller Avslutade arbetspass som kan tas bort.

Kolumner väsentliga vid löneberäkning

Exempel:

Total tid planerad : 08:00-17:00 = 09:00 minus (Lunch 01:00) = 08:00v

Lunch : 01:00

Rappoterad arbetstid för lön – 07:56 – 17:49 = 09:53 – (Lunch 01:00) = 08:53

Total närvaro tid rappoterad – 07:57-17:49= 09:52- (Lunch 01:00)=08:52

Exemplet förutsätter faktisk tid som vald tid.

 

Visa veckoslut och överlappande arbetspass

I nedre kanten av sidan kan du bocka för att visa vilka arbetspass som utförts på veckoslut. vDe raderna markerade i gult.

I nedre kanten av sidan kan du även bocka för att visa överlappande arbetspass. De raderna blir markerade i rosa.

Listan kan därefter se ut såhär:

Bekräfta arbetspass

Markera en rad med utfört arbetspass och klicka på Bekräfta för att bekräfta den utförda tiden.

Du får då upp ett nytt formulär med arbetspassets start- och sluttid samt de utförda uppdragen däremellan.

Guiden Bekräfta arbetspass

Exportera

Du kan spara din framsökta data som en Excel-fil.

Klicka på knappen Exportera i knappraden.

Välj sedan namn på filen och var den ska sparas.

Spara som genväg till Min sida

De kriterier som har använts för att söka fram data kan sparas som en genväg på Min sida.

Det gör det möjligt att spara en genväg för att t.ex. söka ut arbetstider för en specifik enhet för föregående månad. Det blir då en genväg som kan nås via Min sida och som alltid gäller den föregående månaden, vilken den aktuella månaden än är.

Klicka på Spara rapport ner till vänster i fönstret.

Välj ett namn för genvägen och om den ska vara Privat eller Delad. Privata genvägar kan bara nås av dig, medan delade genvägar kan nås av andra i samma eller överordnad organisationsenhet.

Genvägen nås sedan från Min sida i huvudmenyn.