Arbetspass

You are here:
< Tillbaka

Starta arbetspass

Den röda fyrkanten bredvid Arbetspass i menyn visar att användaren inte har ett pågående arbetspass.Peka på Arbetspass i menyn för att starta arbetspasset.

I den vy du då får upp finns ditt namn angivet i vänster kolumn.

Planerat och oplanerat arbetspass

Vill man ha ett oplanerat arbetspass så kan man slå på en omkopplare som lägger till ett oplanerat pass. Nudda omkopplaren för att slå på och av denna möjlighet. Om ett oplanerat arbetspass redan är påbörjat kan det inte slås av med denna metod.

Planerat pass före start

Du kan starta arbetspasset på tre sätt, beroende på dina behörigheter:

  • Dra med fingret ditt namn från vänster kolumn till höger kolumn för att starta arbetspasset,
  • Använd en NFC-tag för Avistaplatsen och nudda den med telefonens NFC-läsare för att starta arbetspasset. Den personliga ID-brickan fungerar INTE för att göra detta.
  • Använd en QR-kod för Avistaplatsen. Peka på QR-symbolen ner till höger för att aktivera kameran.

OBS! Beroende på inställningarna för din organisationsenhet kan du få upp en tidväljare med aktuell eller planerad tid. Om start sker utanför ev tidstolerans så måste en kommentar skrivas. Tidväljare måste vara aktiverad för att kunna ge frivillig kommentar utöver de tillfällen då kommentar kröävs.

Peka eventuellt på OK för att gå vidare.

När starttiden för passet är registrerad syns det i vyn genom att namn och starttid flyttats till höger kolumn. Förväntad sluttid enligt schema kan också stå efter starttiden i grått.

Startat planerat pass

Peka på < för att återgå till menyn.

Avsluta arbetspass

Den gråna fyrkanten bredvid Arbetspass i menyn visar att användaren har ett pågående arbetspass.Peka på Arbetspass i menyn för att avsluta arbetspasset.

I den vy du får upp finns ditt namn angivet i höger kolumn.

Pågående planerat pass

Du kan avsluta arbetspasset på tre sätt, beroende på dina behörigheter:

  • Dra med fingret ditt namn från höger kolumn till vänster kolumn för att avsluta arbetspasset,
  • Använd en NFC-tag för Avistaplatsen och nudda den med telefonens NFC-läsare för att avsluta arbetspasset. Den personliga ID-brickan fungerar INTE för att göra detta.
  • Använd en QR-kod för Avistaplatsen. Peka på QR-symbolen ner till höger för att aktivera kameran.

OBS! Beroende på inställningarna för din organisationsenhet kan du få upp en tidväljare med aktuell eller planerad tid. Om avslut sker före ev tidstolerans så måste en kommentar skrivas. Tidväljare måste vara aktiverad för att kunna ge frivillig kommentar utöver de tillfällen då kommentar kröävs.

Peka sedan OK.

När sluttiden för passet är registrerad syns det i vyn genom att namn och sluttid flyttats till vänster kolumn.

Avslutat planerat pass

Peka på < för att återgå till menyn

Flera arbetspass samma dag

Om flera ett arbetspass registreras samma dag så står avslutade arbetspass i vänster kolumn och det senast påbörjade arbetspasset i höger kolumn. 

Tidstolerans

På företagsnivå kan man välja att tillämpa en viss tidstolerans vid start och slut av planerad arbetstid. Som standard är det 5 minuter, men kan båda vara mindre och större. Avista Time Support kan hjälpa till med att ändra den tiden.

Tidstoleransen gäller efter start och före avslut av planerad arbetstid. Håller man sig inom toleransen det räknas som planerad tid.

Inställningar

Se guiden för Organisation för en beskrivning hur inställningarna görs för att välja om tidväljaren ska vara På eller Av, och om Standardtidern ska vara Faktisk eller Planerad tid.

Om Tidväljaren är Av och Standardtiden är Faktisk tid så behövs i regel ingen kommentar. Undantag är om en planerad tid börjas eller avslutas.