Arbetspass webb och mobil

You are here:
< Tillbaka

Ändra arbetspass på webben

1. Ändring av startdatum

Det är inte möjligt att ändra planerat startdatum för pågående arbetspass i Daglig Planering.


LÖSNING: Vill man förändra dessa så görs det i arbetspassuppföljning genom att markera raden där förändring har skett och klicka på Ändra utfört arbetspass.

2. Senarelagt startdatum

Det är möjligt att senarelägga planerat slutdatum för pågående arbetspass i Daglig Planering.

OBS! Det är inte möjligt att tidigarelägga den planerade sluttiden.

LÖSNING:
Vill man förändra dessa så görs det i arbetspassuppföljning genom att markera raden där förändring har skett och klicka på Ändra utfört arbetspass..

steg 2

steg 3

steg 4

3. Dubbla rader

 • Markera första raden som är korrekt planerad.
 • Klicka på Ändra utfört arbetspass
 • Justera tiderna. (Det blir inrapporterad tid).
 • Markera sedan rad 2 och tryck “ta bort arbetspass”

Resultat: Nu visas rätt tid efter justeringar.

Inställningar på webben

Flera inställningar avgör hur arbetstid kan rapporteras och tolkas. Gå till Inställningar -> Organisation i menyn på webben. Markera raden för den organisationsenhet som du vill ändra inställningarna för.

Inställningarna kommer endast att gälla den enheten, Inställningar ärvs INTE av underliggande enheter.

Tidväljaren

I kolumnen Arbetspass – Tidväljare kan du välja om Tidväljaren ska vara eller AV. Ange ditt val genom att ändra valt värde med rullgardinsmenyn.

Standardtid

I kolumnen Arbetspass – Standardtid kan du välja om registrerad tid ska vara Planerad tid eller Faktisk tid. Ange ditt val genom att ändra valt värde med rullgardinsmenyn.

Planerad tid kräver att medarbetaren är upplagd på minst ett schema i daglig planering eller har ett individuellt arbetstidsschema.

Om Tidväljaren är Av och Standardtiden är Faktisk tid så behövs i regel ingen kommentar. Undantag är om en planerad tid påbörjas eller avslutas utanför tidstoleransen.

Tidstolerans vid planerad tid

På företagsnivå kan man välja att tillämpa en viss tidstolerans vid start och slut av planerad arbetstid. Som standard är det 5 minuter, men kan båda vara mindre och större. Avista Time Support kan hjälpa till med att ändra den tiden.

Tidstoleransen gäller efter start och före avslut av planerad arbetstid. Håller man sig inom toleransen det räknas som planerad tid.

Rapportering i mobilen

Om medarbetaren tillhör flera organisationer så är det den organisation som denne är inloggad på som arbetstiderna kommer att registreras på.

Oplanerad arbetstid

Utan planerad arbetstid måste medarbetaren rapportera på ett oplanerat schema.Bilderna illustrerar före och efter start av ett oplanerat schema. Arbetstiden blir den faktiska tiden eftersom ingen planerad tid finns.

Arbetspass kan startas och avslutas på alternativa sätt beroende på behörighet

 • Manuellt genom att dra arbetspasset från vänster till höger respektive från högertill vänster
 • Med en NFC/QR tag som motsvarar en avistaplats på kontoret eller ute hos kund.

 

Tidväljare påslagen:

Om tidväljaren är påslagen så kan man välja att registrera en annan tid än den faktiska tiden, men även den faktiska tiden visas i arbetstidsuppföljningen.

Påbörja arbetspass:

 • Om du inte ändrar tiden kan du peka på knappen Ok direkt.
 • Om du ändrar den föreslagna tiden bakåt eller framåt är du tvungen att ge en kommentar på minst fyra tecken. Peka sedan på knappen Ok. Skriv texten först och ändra tiden sedan för att kunna peka på blå knapp.
 • OBS! Du kan inte ange tiden längre fram än vad tiden är i detta nu.

Oavsett vilken tid du väljer så är det faktisk tid som visas i telefonens vy efteråt. Servern får in information om både faktisk tid och vald tid.

 

Avsluta arbetspass:

 • Om du inte ändrar tiden kan du peka på knappen Ok direkt.
 • Om du ändrar tiden bakåt eller framåt är du tvungen att ge en kommentar på minst fyra tecken. Peka sedan på knappen Ok. Skriv texten först och ändra tiden sedan för att kunna peka på blå knapp.

Oavsett vilken tid du väljer så är det faktisk tid som visas i telefonens vy efteråt. Servern får in information om både faktisk tid och vald tid.

Om du inte ändrar tiden och är inom tidstoleransen så behöver du inte lämna någon kommentar.

 

Planerad arbetstid

Medarbetare kan ha planerad arbetstid i form av ett individuellt arbetstidsschema eller baserad på de scheman denne är upplagd på i daglig planering. Vad som är lämpligast beror på hur arbetet är upplagt.

När man tar över schemarader läggs de upp som alternativa arbetspass. Det finns en tjänst som man kan koppla till medarbetarens roll, som gör att endast det individuella arbetstidsschemat visas. Det är praktiskt för dem som arbetar efter ett eget schema men som då och då tar över ordrar som ligger på andras scheman.

Den tjänsten heter ‘Användare får inga extra schematider om individuellt arbetspass finns

Med en omkopplare i nedre kanten av bilden kan man lägga till ett oplanerat pass. Det kan vara praktiskt om man vill undvika misstag vid start av arbetspass.

Tidstoleransen gäller efter start och före avslut av planerad arbetstid, som om man håller sig inom den räknas som planerad tid. Den är densamma för hela företaget och kan ställas av Avista Time Support. Kommentar krävs om man är utanför tidstoleransen.

 

Tidväljare påslagen

Om tidväljaren är på ger det möjlighet till kommentar, men inte att välja tid.