Användare

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Användare är alla som har någon behörighet i systemet. Det kan vara utförare, planerare, administratörer, kunder, anhöriga.

Här beskrivs hur man lägger till, kopierar, ändrar, inaktiverar och tar bort användare.

Lägg till ny användare

Lägg till ny användare

Kopiera användare

Kopiera användare

Ändra användare

Ändra användare

Ta bort användare

Ta bort användare

Visa inaktiva användare

Visa inaktiva användare