Anhöriginloggning

You are here:
< Tillbaka

Kunduppdragsschema

Gå till Kunder -> Alla kunder.

Endast den kund den anhörige är behörig att se syns.

Klicka på knappen Kunduppdrag, gör val av antal veckor och klicka på Skriv ut

Utskriftsexempel

Rapporter på Min sida

På min sida kan man visa rapporter med förvalda insällningar. För den organisation och kund som anhörig har behörighet att se. Man kan också bestämma vilka kolumner som ska visas.

Det kan t ex finnas två uppdragsrapporter upplagda

  • Aktuell månad (insatser)
  • Föregående månad (insatser)

Klicka på den rapport som du vill se.

Exempel på rapport

Den visar endast den kund den anhörige har behörighet till, och endast de kolumner som ni vill visa.

Lägg upp roll för Anhörig

Gå till Inställningar -> Roller

Klicka på Ny roll, och ange namnet Anhörig.

Klicka på knappen Tjänster

Markera dessa tjänster i kolumnen för rollen:

Lägg upp användare

Gå till Användare -> Alla Användare

Klicka på Ny användare

Grundinformation: Ange namn etc som krävs

Behörigheter: Ange organisation som kunden tillhör, rollen Anhörig, objektet Kund och namnet på kunden.

Klicka på plustecknet.

Användarkonto: Ange inloggningsnamn och lösenord.

Klicka på Spara

 

Lägg upp rapport på Min sida

Gå till Rapporter -> Uppdrag

Välj vilka kolumner som ska vara synliga

I nedre vänstra hörnet så finns en knapp för att få upp en lista med visade kolumner. Bocka av dem som du inte vill ska visas för den anhörige.

Välj tidsperiod. Klicka på Hämta (Nedåtpil i molnet).

Markera status Avslutat, Pågående eller Planerat beroende på vad som ska visas.

Klicka på Molnet med uppåtpil i nedre kanten av rapportfönstret.

Ange namn motsvarande tidsperioden och välj synlighet för den organisation kunden tillhör.

Klicka sedan på Spara.

Testa att det fungerar

Testa inloggningen för den anhörige. Rapporten på Min sida ska endast visa den kund den anhörige har getts behörighet till.