Ändra skiftschema

You are here:
< Tillbaka

Ändra skiftschema

Gå till Planering -> Skiftscheman i menyn

Markera schemat i listan. Namn, organisationstillhörighet, kommentar, antal utförare, antal rader och giltighetstid för markerat schema kan redigeras direkt på raden i listan över scheman genom att klicka i motsvarande fält.

OBS! Kontakta Avista Support om ni vill ändra startdatum bakåt i tiden för ett skiftschema.

Välj Ändra schema i menyn om du vill se eller ändra andra uppgifter. Klicka på den tid som du vill ändra i schemat och spara den.

När alla ändringar är gjorda klickar du på Stäng.

 

Andra guider om Skiftscheman