Ändra dagens skiftschema

You are here:
< Tillbaka

Youtubefilm Ändra dagens skiftschema

 

Denna funktion är även kallad Mobil daglig planering

Inledning

Välj funktionen genom att peka på Ändra dagens skiftschema i menyn.

Lägg till schemarader

I vyn ser du vilka schemarader som du redan är kopplad till. De är markerade med en bock.

Markera rad

Lägg till en schemarad genom att markera den i rutan till vänster. Du får då även tillgång till de orderuppdrag som finns på den raden.

 

 

I exemplet ovan fanns du kopplad till schemarad A 1, och du lades till schemarad B 1 genom att markera den. Under namnet på respektive schemarad står vilka användare som redan är kopplade till den.

Spara

Välj Spara när du är nöjd med dina val.

Den extra schemaradens uppdrag finns nu tillgängliga via Mina orderuppdrag.

I daglig planering

Ditt namn har nu lagts till på den rad som du åtagit dig

Lägg till orderuppdrag

Markera uppdrag

Peka på [>]-symbolen i en schemarad för att se vilkas orderuppdrag som finns kopplade till schemaraden.

Markera enskilda genom att markera dem var för sig eller peka på Markera alla. Välj sedan Ta över.

Gå tillbaka till översikten för funktionen genom att nudda på [<]-symbolen. De extra orderuppdragen är nu tillagda till din befintliga schemarad.

Spara

Välj sedan Spara.

De extra uppdragen finns nu tillgänglig via Mina orderuppdrag.

I daglig planering

De uppdrag som du tagit över flyttas till en schemarad som du redan är kopplad till

Att uppdrag som flyttats från början tillhört en annan schemarad framgår av informationen i Daglig planering, som du når via webbappen.