Alternativa sätt att avsluta orderleveranser

You are here:
< Tillbaka

Kräver mobil appversion 1.19.39 eller senare

Det finns önskemål hos en del abonnenter att bättre kunna kontrollera hur en orderleverans avslutas.

Alternativa sätt att avsluta orderleveranser

Det finns önskemål hos en del abonnenter att bättre kunna kontrollera hur en orderleverans avslutas.

Nuvarande sätt att starta och avsluta en leverans

Rapportering av aktiviteter räknas in i leveranstiden, men kan göras efter NFC eller QR-kod avläses eller manuellt avslut gjorts. Besökstiden kan bli längre än den tid man vistas på plats.

 • Starta (Manuellt, NFC eller QR-kod)
 • Tidräkningen för leveransen startas
 • Utför leveransen
 • Nudda på Avsluta(Manuellt, alternativt skanna NFC eller QR-kod)
 • Rapportera aktiviteter
 • Nudda på Spara
 • Tidräkningen för leveransen avslutas

Inga särskilda tjänster behövs, utom möjligen den för QR-kod om den ska skannas in

Nytt alternativt sätt att starta och avsluta en leverans

Rapportering av aktiviteter räknas fortfarande in i leveranstiden, men måste göras före NFC eller QR-kod avläses. Besökstiden kan då inte bli längre än den tid man vistas på plats.

 • Starta (Nudda med NFC eller skanna QR-kod)
 • Tidräkningen för leveransen startas
 • Utför leveransen
 • Nudda på Avsluta
 • Rapportera aktiviteter
 • Nudda på Spara
 • En popup visas med information om att avsluta med NFC eller QR-kod
 • Nudda med NFC eller skanna in QR-kod
 • Tidräkningen för leveransen avslutas

Följande extra tjänster ska vara aktiverade for användarens roll

 • QR kod (Om den ska kunna läsas)
 • Manuell start förhindrad
 • Manuellt avslut förhindrad
 • Avsluta med NFC efter aktiviteter
Det kan se ut så här när respektive roll konfigureras