Aktivitetsgrupper

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Inställningar → Aktivitetsgrupper i menyn.

Du får då upp en lista med de grupper som eventuellt redan finns upplagda.

Främsta nyttan med aktivitetsgrupper är i Oplanerade kontrakt där bara de aktiviteter som ingår i vald aktivitetsgrupp ska kunna rapporteras.

Lägg till aktivitetsgrupp

Klicka på knappen Lägg till i menyn.

Ange ID och Namn på typen. Klickas på knappen Spara.

 

Koppla aktiviteter

Klicka på knappen Koppla aktiviteter i menyn.

Du kan bara välja de aktiviteter som är kopplade till någon av de roller som du har. För att de sedan ska kunna användas av utförarna så måste aktiviteterna vara kopplade till den roll utförarna har.

Markera de aktiviteter som ska ingå och klicka sedan på knappen Välj.

Ta bort aktivitetsgrupp

Markera aktivitetsgruppen i listan och klicka på knappen Ta bort i menyn.

Om du har kopplade aktiviteter går inte detta och du får ett felmeddelande.

Ta bort kopplingen till aktiviteter genom att markera aktivitetsgruppen och klicka på knappen Koppla aktiviteter i menyn, avmarkera aktiviteterna och klicka sedan på Välj.

Du kan efter det markera aktivitetsgruppen i listan och klicka på knappen Ta bort i menyn.