v1.18 Webbuppdatering (sep 2018)

You are here:
< Tillbaka

1.18 Webbuppdatering

2018-09-10

Vi har glädjen att presentera en mängd nyheter som utvecklats under de senaste fyra månaderna.

Avistaplatser – färgkodning

Gå till Kunder -> Avuistaplatser i menyn

Det nya är att kunna färgkoda avistaplatser enskilt och i grupp.

Färgkodning

Färgkodningen kan användas för att i Daglig planering se om någon kunds uppdrag är placerad på fel schema eller ej. Det finns f.n 12 färger att välja mellan.

Du hittar mer info i kunskapsbasen https://avistatime.com/knowledge-base/avistaplatser/

Daglig planering

Ny layout

Fler rader synliga samtidigt i standardläget, och fler smarta funktioner.

Se färgkodling efter område

Klicka på radioknappen Kundadress så visas områdesfärger i uppdragsrutorna på schemaraderna, istället för de vanliga statusfärgerna. (Färgerna bestämmer du i vyn för Kunder -> Avistaplatser.)

Exempel 1:

I exemplet finns uppdrag med tre olika färger, vilket visar att några kan behöva flyttas till ett annat schema.

Exempel 2:

I exemplet finns uppdrag med en färg, vilket visar att de tillhör samma område.

Dölj frånvarande personer

Klicka på omkopplaren Dölj frånvarande utförare i den övre panelen

Omkopplaren byter då namn till Visa frånvarande utförare

Se när ett avslutat besök påbörjades och avslutades

Placera muspekaren över ett besök som är avslutat (grönt) för att se när det påbörjades och avslutades.

Se om ett besök har dubbelbemanning

Placera muspekaren över ett planerat besök. Om det är planerat för dubbelbemanning så blir besöket tillsammans med det besök som det hör ihop med randig på diagonalen.

Zooma in och ut på förmiddags- resp kvällspass

Klicka på Visa skift  för att välja att se förmiddagspass, kvällspass eller hela dagen (Auto).

Se femdagars vy

Du kan nu välja att se 1,2,3,4 eller 5 dagars vy i daglig planering. Vad som är lämpligt att välja beror på din verksamhet och hur många uppdrag som finns per dag.

Se vilka användares mobiler som är synkade

Bredvid medarbetarnas namn finns en telefonsymbol som visar om användarens mobil är synkad med senaste data ej. Är den grön så är den nyligen synkad och om den är gul så behöver den bli synkad.

OBS!
Under mycket speciella omständigheter så kan synkronisering misslyckas. Erfarenhetsmässigt så kan det inträffa någon gång per 100.000 synkroniseringar. Så vi rekommenderar att göra manuella checkar med jämna mellanrum. Betänk att information skall passera, flera servrar över internet, mobilbasstationer, datorer och även människan som sist skall fatta beslut på datat och att det kan gå fel ibland.

Se telefonnumren till personalen

Placera muspekaren över telefonsymbolen vid en användares namn för att se telefonnummer och vilken version av appen som finns i den mobil användaren är inloggad på.

Skicka meddelande till personalen

Klicka på mobilsymbolen vid användarens namn på schemraden. Skriv meddelande och klicka på Spara.

Det ser då ut så här i mobilen hos mottagaren

Du hittar mer info i kunskapsbasen https://avistatime.com/knowledge-base/daglig-planering/

Veckoplanering

Här visas uppdrag och restid vertikalt för valt skiftschema eller användare, med en tidsaxel som kan delas in i 10, 20 eller 30 minuter.

Restiden kan visas eller döljas. Restiden visas i grönt om den är inom beräknad tid för valt resesätt i skiftschemat, och i rött om restiden är utanför beräknad tid för valt resesätt i skiftschemat.

Du hittar mer info i kunskapsbasen https://avistatime.com/knowledge-base/veckoplan/

Kontaktboken

Vi har utvecklat en kontaktbok i Avista som gör det enkelt för våra kunder/abonnenter att få ordning på sina kontakter. I kontaktboken hittar du all information om dina kontakter. Kontaktboken är hela tiden
aktuell i och med att inaktuella kontakter automatiskt inaktiveras.

Kontaktboken når du från menyn Kontakter -> Alla kontakter. Här kan du söka efter kontakter genom att ange hela eller delar av kontaktens namn, telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation.

I kontaktboken kan du INTE lägga till nya kontakter. Nya kontakter lägger du istället upp på det affärsobjekt som kontakten är kontakt för. Det går bara att lägga till en ny kontakt om kontakten samtidigt kopplas till ett affärsobjekt.

Du hittar mer info i kunskapsbasen https://avistatime.com/knowledge-base/kontaktboken/