v1.18 mobilapp uppdatering (sep 2018)

You are here:
< Tillbaka

1.18 mobilapp uppdatering

2018-09-10

mobil app 1.17.187 eller senare

Nätverks- och synkroniseringsstatus

Du kan nu enkelt se om appen har uppdaterad information, behöver synkas eller är i offline-läge.

  • Blå övre panel betyder att appen är synkroniserad med Avista-servern inom definierad tid (default 2h),
  • Gul övre panel betyder att det har gått mer tid sedan app senast synkroniserades än vad som är bestämt. Standardvärde är 120 min
  • Röd övre panel betyder att appen är Offline.

OBS!
Under mycket speciella omständigheter så kan synkronisering misslyckas. Erfarenhetsmässigt så kan det inträffa någon gång per 100.000 synkroniseringar. Så vi rekommenderar att göra manuella checkar med jämna mellanrum. Betänk att information skall passera, flera servrar över internet, mobilbasstationer, datorer och även människan som sist skall fatta beslut på att datat och att det kan gå fel ibland.

Koppla Tag-ID

Beroende på din roll kan du ha behörighet att endast läsa Tag-ID, eller behörighet att även koppla det till Avistaplats, Nyckel eller Användare.

Både NFC och QR-koder kan skannas på Android-enheter. Endast QR-koder kan skannas på iOS.

app-version 1.18.74 och senare

När skanningen är gjord kan du om  du har behörighet välja vad den ska kopplas till: Avistaplats, Nyckel eller Användare. När du valt kategori får du tillgång på en lista att välja från.

Mer information finns i separat guide i kunskapsbasen https://avistatime.com/knowledge-base/koppla-tag-id/