v1.18.1 Mobil uppdatering nov 2018

You are here:
< Tillbaka

Ny version 2018-11-13

1.18.95

Nyckelhantering

För att förbättra nyckelhanteringen så att man kan se innehav av individuella nycklar istället för av att endast se att en nyckel bland kanske många tillhör en kunds avistaplats, så har vi gjort en del förändringar.

För att dra nytta av det så måste nyckelinformation flyttas över från fältet för nyckelnummer på avistaplatsen till motsvarande information för den etikett som nyckeln är direkt knuten till i hanteringen av sensorteknik (etiketter/nycklar).

Om ni behåller den gamla appen 1.18.79

Om ni behåller den gamla appen 1.18.79 så måste nyckeninformationen ligga kvar som tidigare i nyckelnr-fältet för respektive avistaplats.

Nyckelrapporten på webben som visar personalens byte av nycklar fungerar då inte fullt ut efter uppdateringen eftersom rapporten är anpassad efter det nya arbetssättet.

Vid byte av app till 1.18.95 eller senare

Om ni byter till den nya appen 1.18.95 eller senare så visar den rätt information för nycklar som tillhör en kund, oavsett om nyckelinformationen är flyttad eller ej. Den är med andra ord bakåtkompatibel.

Däremot krävs det att informationen flyttas för att korrekt hantera vem i personalen som har individuella nycklar, och  som visas i nyckelrapporten på webben.

Så flyttar man informationen

Spärr av pausade ordrar

Inte alla vill ha möjligheten att pausa ordrar, därför har vi nu infört möjligheten att spärra den funktionen.

Begär hjälp av Avista Time support om ni vill använda den tjänst som spärrar möjligheten till pausning av ordrar.