1.18.1 Mobil uppdatering nov 2018

Senast uppdaterad november 14, 2018
You are here:
< Tillbaka

Ny version 2018-11-13

1.18.95

Nyckelhantering

För att förbättra nyckelhanteringen så att man kan se innehav av individuella nycklar istället för av att någon nyckel bara tillhör en kunds avistaplats, så har vi gjort en del förändringar. Det kräver att information om nyckelnummer flyttas över från fältet för nyckelnummer på avistaplatsen till motsvarande information för den etikett som nyckeln är knuten till i hantering av sensorteknik (etiketter/nycklar).

OBS! Om ni inte har tid att flytta över nyckelinformationen från Avistaplatsens Nyckelfät, till informationen om individuella etiketter kopplade till nycklar så behåll den gamla appen 1.18.79 tills vidare. Då visas fortfarande kundens nyckelinnehav rätt vid kunduppdrag. Vid byte av innehav i personalen kan bli fel tills informationen flyttats över.

När ni flyttar över informationen som beskrivs i uppdateringsinformationen för webben så är det bäst att därefter byta till den nya mobila appen 1.18.95. Då visas nyckelinformationen rätt både i mobila appen och i rapporten på webben över nyckelbyten.

Den uppdaterade appen är anpassad till ändrad nyckelhantering i

  • Oplanerade uppdrag
  • Oplanerat kontrakt
  • Mina ordrar
  • Rapporten Nyckelinnehav.
  • Koppla Tag-ID

Nyckelnumren är direkt knutna till nycklarna.

Spärr av pausade ordrar

Inte alla vill ha möjligheten att pausa ordrar, därför har vi nu infört möjligheten att spärra den funktionen.

Begär hjälp av Avista Time support om ni vill använda den tjänst som spärrar möjligheten till pausning av ordrar.