v1.17 Webbuppdatering

You are here:
< Tillbaka

Uppdatering av AvistaTime webbapp 10 oktober 2017

Order

Samlingsorder nns nu för att skapa era likadana engångsordrar som ska vara spridda
på ett ojämnt sätt mellan olika datum. Det kan t ex vara en order för första tisdagen varje
månad. Alltefter man markerar en dag i en kalender skapas ytterligare en kalender vid
dess sida.

Daglig planering

Förgkodning av status på arbetspass för utförare visas på schemat om man så vill.
Används främst av dem som fokuserar på bemanning av skift.
Röd – Utföraren är frånvarande och arbetar inte dessa tider.
Blå – Utföraren är planerad att arbeta dessa tider.
Ljusgrön – Utföraren startade som planerat.
Mörkgrön – Utföraren startade och slutade som planerat.
Lila – Utföraren startade senare än planerat.
Gul – Utföraren startade som planerat men slutade senare än planerat.
– Kräver att en extra tjänst är påslagen.

Aviseringar

Flera nya former av aviseringar kan göras från och med version 1.17. För att
beskrivningen ska vara tydligare har den tidigare guiden delats upp i åtta delar, en del för
varje typ av avisering.
Aktiviteter/Händelser
Arbetspass
Order
INSTA & Hygien
Enhetsbaserad egen kvalitetsmetod
Lokalbaserad egen kvalitetsmetod
Engångsorder skapad i mobil
Order/Inspektion skapad i mobil
Ännu er alternativ kommer i nästa version.
Till varje typ av avisering skapar man meddelanden och till dem kan man välja mellan
era rapporter att bifoga.
Vid inkommande samtal kan du direkt söka på kundens eller anhörigas telefonnummer
och ögonblickligen få upp all information om kunden. Dels framtida besök och redan
avslutade och dokumenterade besök. Kräver att en extra tjänst är påslagen.

Kundtjänst

I nedre kanten av webbsidan kan du söka efter ett telefonnr, skriv numret och tryck
på Retur.

Vid inkommande samtal kan du direkt söka på kundens eller anhörigas telefonnummer
och ögonblickligen få upp all information om kunden. Dels framtida besök och redan
avslutade och dokumenterade besök. Kräver att en extra tjänst är påslagen.

RAPPORTER

Spara rapporter

Nu är det möjligt att välja ut vilka kolumner som skall göras tillgänglig för en användare, t
ex en kund eller regions ansvarig. De får nu endast se relevant information utifrån deras
roll.

INSTA kvalitetsrapporter

Antal smutsanhoppningar per lokaltyp, objekts- och föroreningsgrupp har nu förbättras
för att ge en ännu bättre överblick av kvalitetsnivå och hur arbetet kan styras för att
prioritera arbetsinsatserna där de behövs bäst.


Antal godkända och underkända per objekts- och förorenings grupp
Denna nya rapport visar de underkända objekts och förorenings grupp och vilka
förbättringsområden som nns.